Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy egzekucja długu może zostać przeprowadzona z wynagrodzenia?

Pytanie z dnia 8 stycznia 2018

Przedstawiony problem: czy egzekucja długu może zostać przeprowadzona z wynagrodzenia?

Odpowiedź: Egzekucja może zostać przeprowadzona z wynagrodzenia pracownika.

Gdy dłużnik nie wypełnia ciążących na nim obowiązków np. nie reguluje należności wierzyciela  stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty lub nie opłaci składek ZUS, wierzyciel zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego lub zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest zobowiązany do przesłania dłużnikowi pisemnego upomnienia o jego finansowych zaległościach. Jeżeli takie upomnienie nie przyniesie oczekiwanego skutku tzn. dłużnik nie ureguluje ciążących na nim należności, to wierzycielowi przysługuje prawo do wystąpienia o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności i staje się on wtedy tytułem wykonawczym.

Zgodnie z art. 72 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę poprzez przesłanie do pracodawcy zobowiązanego, zawiadomienia o zajęciu takiej części wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Podobnie komornik na podstawie art. 881 kodeksu postępowania cywilnego może dokonać egzekucji z wynagrodzenia. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu, aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych. Dłużnik powinien być poinformowany o zakazie rozporządzania swoim wynagrodzeniem. Zajęcie wynagrodzenia następuje z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia pracownika.   W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu.

Jeśli w trakcie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia pracownika, przestanie on pracować u pracodawcy, u którego dokonano zajęcia, to pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu egzekucyjnego oraz dokonania wzmianki o takim zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracy pracownika.

Egzekucja pieniężna może być przeprowadzona z:

  • wynagrodzenia za pracę (jak w przedstawionym przypadku),
  • egzekucja z nieruchomości,
  •  egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z rachunków bankowych,
  •   egzekucja ze świadczeń ubezpieczenia emerytalnego,
  • egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych.

Ponadto, zgodnie z art. 71 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w sytuacji gdy egzekucja administracyjna należności pieniężnych stanie się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w tym innych źródeł przychodów np. z umów zlecenia i o dzieło, gdzie również może nastąpić zajęcie i egzekucja z wynagrodzenia.

Jednakże, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, umowa o pracę jest chroniona przed egzekucją do kwoty wolnej od potrąceń. Organowi egzekucyjnemu nie wolno zająć kwoty, która jest wolna od potrąceń. Zgodnie z art. 871 kodeksu pracy, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł brutto), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeżeli jednak zaległość np. podatkowa lub w opłacaniu składek ZUS powstała z tytułu działalności gospodarczej, to w pierwszej kolejności organ egzekucyjny powinien złożyć do banku wniosek o zajęcie środków finansowych znajdujących się na koncie firmy. Dopiero, gdy na koncie firmy nie będzie środków wystarczających na pokrycie zaległości, organ może przeprowadzić egzekucję z innego tytułu (w przedstawionym przypadku z umowy o pracę).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2017, poz. 1201)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2016, poz. 1822)
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.