Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kiedy wchodzi w życie Pakiet Konstytucji Biznesu? Jaka ustawa reguluje umowę o dzieło i ochronę praw autorskich projektanta?

Pytanie z dnia 27 grudnia 2017

Przedstawiony problem: Kiedy wchodzi w życie Pakiet Konstytucji Biznesu? Jaka ustawa reguluje umowę o dzieło i ochronę praw autorskich projektanta?

Odpowiedź na problem prawny:

Pakiet Konstytucja Biznesu ma wejść w życie od 1 marca 2018 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących ,,ulgi na star’’, te wejdą od 31 marca 2018 r. Do tego czasu obowiązuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw:

 1. prawa przedsiębiorców,
 2. ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 3. ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 4. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
 5. ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Konstytucja Biznesu wprowadzi m. in. następujące zmiany:

 • zasady prowadzenia działalności i stosunków władze publiczne – przedsiębiorcy oraz ,,załatwianie’’ spraw urzędowych,
 • ,,zakładanie’’ firmy,
 • zawieszenie działalności,
 • sposób prowadzenia i zakres CEIDG.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie nowe Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej (zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej).

Do najważniejszych rozwiązań towarzyszących  Konstytucji Biznesu należą m.in.:

 1. Ulga na start – przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą po 1 marca 2018 r. będą przez pierwsze 6 miesięcy zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zgłoszenia się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni - jak to jest obecnie.
 2. Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej nawet, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Zostanie także wydłużony termin zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie można ją zawiesić na 24 miesiące lub czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia działalności, jej wznowienie nastąpi automatycznie. Gdy przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o odwieszenie, to nie zostanie, jak obecnie, wykreślony z rejestru przedsiębiorców.
 3. Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej - będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Umowę o dzieło reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. art. 627 – 646. Przy umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (rezultat), a zlecający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Jest to jedna z najczęściej spotykanych umów z kodeksu cywilnego.

Ochrona praw autorskich jest uregulowana w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 § 1  tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory  architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne (czyli dzieła projektanta). Zgodnie z komentarzem do ustawy utworami architektonicznymi, ewentualnie architektoniczno-urbanistycznymi, mogą być nie tylko „klasyczne” bryły architektoniczne, jak domy mieszkalne, kościoły, muzea, fabryki czy domy towarowe. Jako takie zakwalifikowano w orzecznictwie także projekt zagospodarowania placu miejskiego, scenografię telewizyjnego programu rozrywkowego, czy  nagrobek.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880)
 3. Flisak Damian, Prawo autorskie i pokrewne, komentarz, wyd. I, 2015

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.