Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zawarcie umowy o pracę na czas określony

Pytanie z dnia 7 stycznia 2018

Przedstawiony problem: Zawarcie umowy o pracę na czas określony.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 251 kodeksu pracy przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, okres zatrudnienia nie może przekraczać 33 miesięcy. Przy czym łączna liczba umów lub przedłużeń (aneksowania takiej umowy) nie może przekraczać trzech. Długość trwania poszczególnych umów oraz wymiar ewentualnych przerw między nimi są bez znaczenia. Przykładowo można zawrzeć z pracownikiem jedną umowę na okres 33 miesięcy, lub dwie kolejne na 10 miesięcy a następnie po pewnym czasie kolejną na 13. Strony stosunku pracy mogą tę kwestię dowolnie uregulować.

Jeżeli zostanie przekroczony limit 33 miesięcy lub 3 umów, ostatnia umowa o pracę zawarta na czas określony przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Następnego dnia po upływie 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony umowa łącząca pracownika z jego ostatnim pracodawcą stanie się umową na czas nieokreślony. Jest to jednak ten sam stosunek pracy i czynności prawne stron dokonane przed tym przekształceniem zachowują moc. Natomiast w przypadku zawarcia czwartej umowy na czas określony będzie ona z mocy prawa umową na czas nieokreślony od dnia jej zawarcia. Ta umowa będzie kształtować treść stosunku pracy z wyjątkiem zastrzeżonego w niej czasu jego trwania.

Powyższych zasad nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Przy umowie o pracę zawartej na czas określony każda ze stron może ją rozwiązać za wypowiedzeniem i następuje to z upływem okresu wypowiedzenia. Przy umowach na zwartych na czas określony okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli okres wypowiedzenia jest liczony w tygodniach lub miesiącach, to musi się skończyć zgodnie z terminami określonymi w art. 30 § 21 kodeksu pracy (sobota lub ostatni dzień miesiąca).

Strony stosunku pracy mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas oznaczony przez jedną z nich, określić w drodze porozumienia stron, wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Jednakże takie ustalenie nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę, o którym będzie mowa w świadectwie pracy.

Na dzień dzisiejszy nie są znane żadne planowane zmiany w Kodeksie Pracy w przedmiotowym zakresie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)
  2. Komentarz Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, komentarz aktualizowany Kodeksu pracy, stan prawny: 1 października 2017 r. 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.