Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wprowadzenie samochodu jako środka trwałego do majątku przedsiębiorstwa, w przypadku jego współwłasności i jej zniesienia

Pytanie z dnia 15 grudnia 2017

Przedstawiony problem prawny: wprowadzenie samochodu jako środka trwałego do majątku przedsiębiorstwa, w przypadku jego współwłasności i jej zniesienia

Odpowiedź na problem prawny:

Przedsiębiorca może do celów działalności gospodarczej wprowadzić „wpisać” swój samochód do ewidencji i ksiąg jako środek trwały przedsiębiorstwa, nie jest to obowiązek, a jedynie wybór podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Aby wprowadzić samochód do majątku jako środek trwały własnej firmy musi, on stanowić własność lub współwłasność podatnika, bądź powinien być nabyty od razu do majątku na koszt czyli w ciężar przedsiębiorstwa, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. Samochód taki musi być wykorzystywany na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Samochód, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych można amortyzować. Jednak aby tego dokonać, wartość nabycia (cena) samochodu musi aktualnie przekraczać 3.500 zł, a od przyszłego roku będzie to 10.000 zł

W przypadku współwłasności samochodu można wpisać go do majątku przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy właścicielem jest osoba najbliższa można dokonać jego darowizny na rzecz przedsiębiorcy. Jeśli darowizna zostanie zgłoszona w termie 6 miesięcy do właściwego urzędu skarbowego, podatnik zwolniony jest z odpowiedzenia podatku od darowizny, a samochód w całości może wejść do majątku przedsiębiorstwa i podlegać amortyzacji.

Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać zakupiony przez siebie samochód do celów gospodarczych może zarówno posiadać go w majątku osobistym, jak i wprowadzić go do majątku przedsiębiorstwa tzw.: wpis do ewidencji środków trwałych, jednak o tym powinna rozstrzygnąć potrzeba i zamiar, co do zakresu korzystania z samochodu, co oznacza uprzednią refleksję czy i w jakim zakresie samochód będzie wykorzystywany zarówno w celach osobistych jak i gospodarczych (do prowadzenia działalności gospodarczej). Pojazd pozostający w  majątku osobistym może być wykorzystywany do celów działalności gospodarczej przez właściciela, poza majątkiem firmy jako osobisty i tak jak samochód pracownika wówczas obowiązywać będzie tzw. „kilometrówka”.

Samochód firmowy, a ewidencja

Za środki trwałe, które podlegać mogą amortyzacji zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032) uznaje się środki:

 • stanowiące własność lub współwłasność podatnika;
 • nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in.:
  • maszyny, urządzenia i środki transportu;

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmudzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 updof, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 22n ust. 1 updof, ewidencja środków trwałych powinna zawierać m.in.:

 • datę przyjęcia do używania (wprowadzenie do działalności gospodarczej);
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów;
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Należy dodać, że jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zakup samochodu firmowego (spełniającego definicję środka trwałego – patrz szerzej wyżej) powinien od razu wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz poddawać amortyzacji. Jeżeli przedsiębiorca nabył swój samochód do celów prywatnych, a następnie chce go wprowadzić do firmy to powinien dokonać takiego przeniesienia.

Patrz szerzej: https://mikroporady.pl/ksiegowosc/dla-ksiegowych/item/51-samochod-w-mikroprzedsiebiorstwie.html

Podstawa prawna:

 • art. 22a ust. 1, 22n ust. 1 i inne Ustawy z dnia  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2011 nr 61 poz. 308);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. 2017 poz. 2342).

 

Stan prawny na : 15 grudnia 2017 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.