Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co zrobić w sytuacji nienależytego wykonania umowy?

Pytanie z dnia 20 września 2017

Przedstawiony problem: Co zrobić w sytuacji nienależytego wykonania umowy?

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 471 k.c. jeżeli wykonanie zobowiązania nie nastąpiło w sposób określony w umowie (w sposób nienależyty), dopuszczalne jest dochodzenie od dłużnika naprawienia powstałej w ten sposób szkody. Z nienależytym wykonaniem zobowiązania mamy do czynienia, gdy dłużnik co prawda podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, ale osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu określonemu w umowie lub także wymogom wskazanym w obowiązujących przepisach. Przykładem takiej sytuacji może być wykonanie przedmiotu umowy gorszej jakości niż określono w umowie. Naprawienie szkody może nastąpić przez prawidłowe wykonanie świadczenia lub przez zapłatę przez dłużnika wierzycielowi odpowiedniej sumy pieniężnej, tytułem odszkodowania bądź przez obniżenie ceny.

Do stwierdzenia winy dłużnika za nienależyte wykonanie umowy, niezbędne jest udowodnienie, że nie zachował on należytej staranności wykonując umowę. Z umowy oraz obowiązujących przepisów może także wynikać odpowiedzialność dłużnika np. za wady przedmiotu – lecz jest to zależne od tego, co zostało zapisane w umowie pomiędzy stronami. Dochodzenie rękojmi z tytułu wad określają przepisy 556 – 576 kodeksu cywilnego.

To wierzyciel powinien udowodnić powstanie szkody oraz jej wysokość. Dłużnik natomiast może bronić się przed tym roszczeniem, wykazując że nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które on nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli w treści umowy została zastrzeżona kara umowna (art. 483-484 kodeksu cywilnego), która jest swojego rodzaju alternatywą dla odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z art. 471 kodeksu cywilnego, to w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania, przysługuje ona wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Jeżeli większa część zobowiązania została wykonana przez dłużnika, może on domagać się odpowiednio zmniejszenia kary umownej

Serwis mikroporady.pl odniósł się do przedstawionego problemu od strony formalno – prawnej i ogólnej, gdyż nie posiadamy szczegółowych informacji dotyczących sprawy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.