Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Ustanowienie i wpisanie pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa w CEIDG, a wymaganie przez kontrahentów formy szczególnej pełnomocnictwa

Pytanie z dnia 21 sierpnia 2017

Zapytanie: Ustanowienie i wpisanie pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa w CEIDG, a wymaganie przez kontrahentów formy szczególnej pełnomocnictwa

Przedsiębiorca może ustanowić pełnomocnika i „przez  niego” prowadzić przedsiębiorstwo. Dla takiego działania wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego w formie pisemnej do wykonywania czynności zwykłego zarządu, prowadzenia spraw i reprezentacji (do prowadzenia przedsiębiorstwa).

W zakresie pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia przedsiębiorstwa, w standardzie zwykłego zarządu, wchodzi upoważnienie do podejmowania wszystkich czynności faktycznego kierowania ruchem przedsiębiorstwa, zatrudniania pracowników, podwykonawców, jak i reprezentacja przy czynnościach związanych z prowadzeniem interesów (np. kupno, dostawa) oraz sprzedaż produktów i usług.

Jako czynności zwykłego zarządu są uznawane czynności podejmowane w celu ochrony przedmiotu przedsiębiorstwa (tzw. czynności zachowawcze), związane z jego normalną eksploatacją,  administracją czy też osiąganiem normalnych korzyści, jakie przedsiębiorstwo ma przynosić. Określa się te czynności niezbędnymi dla utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż jakiekolwiek uogólnienia są trudne do wyprowadzenia i mogą być czynione jedynie celem określenia wskazówek dla kwalifikacji konkretnej czynności, jako czynności zwykłego zarządu. Ta sama (identyczna) czynność może bowiem mieć w określonych okolicznościach faktycznych charakter czynności zwykłego zarządu, a w innych może już podlegać zakwalifikowaniu do czynności przekraczających zwykły zarząd. Zatem rozważenia z jakiego rodzaju czynnością mamy do czynienia, będzie musiało następować zawsze w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego, zależy to od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju działalności i przedmiotu obrotu. Dla przykładu uznania za czynności zwykłego zarządu można wskazać, na co do zasady te, które służą realizowania produkcji lub usług w dotychczasowym rozmiarze i przy zachowaniu dotychczasowego udziału w ryzyku oraz możliwości kontynuacji działalności w przyszłości. Tak więc wymiana zniszczonej maszyny na nową, reinwestycja- będzie zwykłym zarządem, a kupno nowej do dodatkowej produkcji już inwestycją poza zwykłym zarządem. Pełnomocnictwa ogólne tzw. handlowe otrzymują najczęściej, i takie trzeba im udzielać, dyrektorzy kierownicy, szefowie zaopatrzenia i zbytu.

Podstawową zasadą w prowadzeniu działalności jest zasada swobody umów, na podstawie której przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy z wybranymi przez siebie kontrahentami, a także ustalić mniej korzystne lub zaostrzać ich warunki i wymogi formalne.

Kontrahent proponując umowę, może zastrzec wymóg szczególnej formy i rodzaju pełnomocnictwa dla celów dowodowych (m.in. pełnomocnictwo z datą pewną, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym, ..) w tym także ogólne handlowe do prowadzenia przedsiębiorstwa z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo do poszczególnej czynności  będzie konieczne zawsze w przypadkach przepisanych prawem, ale i w sytuacjach umocowania jednorazowego do konkretnej czynności. Do dokonania czynności wymagających pełnomocnictwa rodzajowego możesz, także zawsze umocować udzielając pełnomocnictwa do konkretnej czynności np. zawarcia konkretnej umowy sprzedaży, jednakże już dla umocowania pełnomocnika do dokonania czynności, dla których ustawa wprost wymaga pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwo rodzajowe nie będzie wystarczające.  Z reguły są to czynności przekraczające zwykły zarząd, jednakże zarówno wówczas gdy wymaga tego ustawa jak i przy przekroczeniu zwykłego zarządu, obok ogólnego pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa jest potrzebne szczególne do konkretnej czynności.

Czynności prawne, dla których dokonania przez pełnomocnika konieczne jest umocowanie do tej szczególnej czynności prawnej wymieni m.in. art. 1093 k.c, i są to: zbycie przedsiębiorstwa; czynności, na podstawie których następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, oraz  zbywanie i obciążanie nieruchomości.

Stan prawny na: 28 sierpnia 2017

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.