Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Jak rozliczać przychody z tytułu umieszczania reklam na stronie internetowej?

Pytanie z dnia 28 czerwca 2017

Przedstawiony problem: Jak rozliczać przychody z tytułu umieszczania reklam na stronie internetowej?

Odpowiedź na problem prawny: 

Przychody z tego tytułu, a więc udostępniania strony internetowej dla zamieszczania reklam, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r., należy zakwalifikować do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, pod warunkiem że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Do tego źródła przychodów zaliczane są przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy. Trzeba tu także przytoczyć, że dotyczy to wszystkich form udostępniania przestrzeni w ,,sieci’’ dla celów reklamowych, a więc także reklam w przestrzeni wirtualnej.

Zdaniem sądów administracyjnych umowa na podstawie, której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi miejsce na stronie internetowej w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym, jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Co prawda przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, przestrzeni ekranu, który stanowi element powierzchni strony internetowej.  

Dochody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, polega na opodatkowaniu dochodów z działalności na podstawie skali podatkowej, która wynosi 18% i 32%. Skalę 18% stosujemy, gdy podstawa opodatkowania jest niższa niż 85 528 zł, a 32% gdy jest wyższa od 85 528 zł. Przy wyborze tej formy opodatkowania zeznanie podatkowe (PIT – 37) należy złożyć do 30 kwietnia. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z najmu i dzierżawy są opodatkowane stawką 17%. Zeznanie podatkowe (PIT – 28), należy złożyć do 31 stycznia.

Należy pamiętać o tym, że nie złożenie oświadczenia do Urzędu Skarbowego o wyborze formy opodatkowania, oznacza opodatkowanie łącznie z innymi dochodami na zasadach ogólny – według skali podatkowej.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032), jako: ustawa PIT
  2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)
  3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.