Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Ustanowienie i wpisanie pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa w CEIDG

Pytanie z dnia 18 maja 2017

Zapytanie: Ustanowienie i wpisanie pełnomocnika do prowadzenia przedsiębiorstwa w CEIDG

Przedsiębiorca może ustanowić pełnomocnika i „przez  niego” prowadzić przedsiębiorstwo. Dla takiego działania wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego w formie papierowej do wykonywania czynności zwykłego zarządu do prowadzenia spraw i reprezentacji (do prowadzenia przedsiębiorstwa). W zakresie pełnomocnictwa ogólnego do prowadzenia przedsiębiorstwa w standardzie zwykłego zarządu wchodzi upoważnienie do podejmowania wszystkich czynności faktycznego kierowania ruchem przedsiębiorstwa, zatrudniania pracowników, podwykonawców, jak i reprezentacja przy czynnościach związanych z reprezentowaniem interesów (np. kupno, dostawa) oraz sprzedaż czynności i usług.

Jeżeli przedmiot spraw lub czynności prawnych miałby dotyczyć powierzeniach zasobów własnych i inwestycji innych niż reinwestycji lub nie mieścić się w realizowanym przez przedsiębiorcę przedmiocie działalności gospodarczej to koniecznej jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.

Istotne jest aby pamiętać, że podmiotem czyli osobą która pełnomocnik będzie reprezentować i w której imieniu będzie prowadzić sprawy jest przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna, która prowadzi przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo w prawie jest traktowane przedmiotowo i w takim znaczeniu pojęcia tego używają też przepisy stanowiące o ruchu przedsiębiorstwa czy w przedsiębiorstwie jako przedmiocie w stosunkach cywilno-prawnych.

Dlatego pełnomocnik będzie pełnomocnikiem nie przedsiębiorstwa lecz pełnomocnikiem przedsiębiorcy i pełnomocnictwo będzie do prowadzenia spraw przedsiębiorcy.

Pełnomocnictwo powinno zostać opłacone opłatą skarbową wynoszącą 17 zł, na rachunek właściwego miejscowo urzędu miasta.  Jeżeli przedsiębiorca udziela pełnomocnictwa swojemu małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) bądź też rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Przedsiębiorca składając wniosek do CEIDG może wskazać pełnomocnika, którego upoważnia do prowadzenia swoich spraw i reprezentacji. W takim przypadku udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa.

Do CEIDG wpisany może zostać tylko pełnomocnik już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego) pełnomocnictwo udzielone musi być zgodnie z przepisami (w odpowiedniej formie). Nie jest wystarczające jedynie ujawienie pełnomocnika w CEIDG bez równolegle udzielonego pełnomocnictwa.

Przedsiębiorca chcący „wpisać” pełnomocnika do CEIDG musi złożyć wypełniony wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w wybranym przez siebie urzędzie gminy lub urzędzie miasta na formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek także on-line.

Jako pełnomocnika przedsiębiorca może ustanowić osobę fizyczną bądź osobę prawną. Chcąc ustanowić osobę fizyczne niezbędne jest podanie jej danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo (w przypadku gdy ustanawiany pełnomocnik jest obywatelem Polskim obligatoryjne jest także podanie numeru PESEL), dodatkowo podany może zostać NIP. Gdy pełnomocnikiem ustanawiana jest osoba prawna, obligatoryjne jest podanie firmy w tym formy pełnomocnika oraz nr KRS, fakultatywnie podać można NIP. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.

Podstawa prawne:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Stan prawny na : 23 maja 2017 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.