Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy jeśli klient płaci za zakupiony na aukcji internetowej towar kartą płatniczą, to spółka ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej? Czy te transakcje są traktowane tak samo, jak płatność gotówką?

Pytanie z dnia 14 maja 2017

Przedstawiony problem: Czy jeśli klient płaci za zakupiony na aukcji internetowej towar kartą płatniczą, to spółka ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej? Czy te transakcje są traktowane tak samo, jak płatność gotówką?

Odpowiedź na problem prawny:

Tak, przy płatności kartą płatniczą spółka (przedsiębiorca) ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. Organy podatkowe tratują te transakcje tak samo, jak płatność gotówką.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących chyba, że przepisy wyraźnie przewidują odstąpienie od tego obowiązku. Ustawodawca przewiduje w ustawie oraz w akcie wykonawczym w tym zakresie szereg zwolnień.

Załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zawiera czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Przy zakupie towaru na aukcji internetowej, prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia ze sprzedażą wysyłkową, która zgodnie z poz. 38 załącznika podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania, po spełnieniu następujących warunków:

  • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),
  • dostawca towaru musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
  • podatnik nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Płatności są dokonywane ,,bezgotówkowo’’, często za pomocą różnych systemów płatniczych zarówno ze skutkiem, iż dokonuje się to za pośrednictwem banków bezpośrednio lub pośrednio.

Prawo do skorzystania z powyższych zwolnień przewiduje § 2 ust. 1. ww. rozporządzenia (zwolnienie to obowiązuje aktualnie do 31 grudnia 2017 r.). Aby z niego skorzystać należy spełnić wszystkie powyżej wymienione warunki łącznie. Jeżeli podatnik nie spełni chociaż jednego z nich, to skorzystanie ze zwolnienia stanie się nie możliwe. Zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usług, za które częściowo zapłacono gotówką a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacono za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r., płatności dokonywane za pomocą PayU uznawane są za płatności dokonane za pośrednictwem banku, co oznacza możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (np. Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe danego przedsiębiorcy, a zatem te formy płatności także spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.

Natomiast zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2014 r., w przypadku płatności dokonywanej przy wykorzystaniu kart kredytowych i debetowych (czyli kart płatniczych), spółka nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką. To stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 maja 2015 r. Zdaniem organów podatkowych zapłata za pośrednictwem karty płatniczej nie spełnia warunku zapłaty z poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Również Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2015 r., podziela pogląd poznańskiej Izby Skarbowej uznając, iż:,, Po uwzględnieniu przedstawionego opisu sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że w przypadku, gdy płatność z tytułu świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej następuje w całości przelewem bankowym na rachunek bankowy Spółki oraz z wykorzystaniem opcji płatności poprzez system PayPal oraz bezpośredniej wpłaty do pośrednika współpracującego z Wnioskodawcą, którzy przekażą należność za usługę na rachunek bankowy Spółki, a z ewidencji i dowodów posiadanych przez Spółkę dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła - to w zakresie tych czynności do dnia 31 grudnia 2016 r. Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w tym wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.’’. ,,Natomiast w przypadku płatności dokonywanej przez nabywców za usługę poprzez wykorzystywanie kart płatniczych Spółka nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. gdyż płatność kartą płatniczą jest traktowana jak zapłata gotówką, niespełniony jest więc warunek formy zapłaty, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia.’’.

Powyższe prowadzi do wniosku, iż przy płatnościach dokonanych za pomocą PayU oraz PayPal spółka jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania ich za pomocą kasy fiskalnej, a przy płatnościach poprzez wykorzystanie kart płatniczych nie może skorzystać z tego zwolnienia. 

Szerzej patrz na stronie mikroporady.pl pod adresem: https://mikroporady.pl/wzory-dokumentow/prowadzenie-dzialalnosci/item/3613-umowa-zawierana-przez-dokonanie-platnosci-p-pay.html.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, jako: ustawa VAT (tj. Dz. U. 2016, poz. 710)
  2. Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r., Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  3. Pismo z dnia 13 czerwca 2014 r., Izba Skarbowa w Poznaniu, ILPP2/443-294/14-2/SJ
  4. Pismo z dnia 10 lipca 2015 r., Izba Skarbowa w Warszawie, IPPP2/4512-321/15-5/RR
  5. Pismo z dnia 8 maja 2015 r., Izba Skarbowa w Poznaniu, ILPP2/4512-1-103/15-2/JK
  6. Pismo z dnia 26 lutego 2015 r., Izba Skarbowa w Warszawie, IPPP2/443-1242/14-2/RR

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.