Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wynajem lokali prywatnych

Pytanie z dnia 16 maja 2017

Przedstawiony problem prawny: wynajem lokali prywatnych

Odpowiedź na problem prawny:

W przedstawionym stanie faktycznym prowadzona przez przedsiębiorcę działalność gospodarcza polega również na wynajmie własnych lokali na cele handlowe, jednakże w związku z dywersyfikacją kosztów i zamiarem zlikwidowania działalności gospodarczej, chciałby zawierać umowy najmu tych lokali użytkowych poza prowadzoną działalnością gospodarczą, jako prywatny wynajmujący.

W  przedstawionej sytuacji pytający będzie wynajmował lokale nie w ramach działalności gospodarczej, a na zasadach ogólnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj.: Dz.U. 2017 poz. 459) – dalej jako: KC – jako osoba fizyczna.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2032), źródłami przychodu są m.in.: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przywołana wyżej regulacja wskazuje, iż ustawodawca dopuścił najem jako odrębne stałe źródło przychodów podatkowych. Podatnik uprawniony jest do rozliczania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach przewidzianych dla tego źródła przychodów, o ile nie oddaje w najem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z kolei art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2180) – dalej jako: ustawa o zryczałtowanym podatku – stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegać mogą również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W myśl. art. 12 ust. 3 lit. 1 pkt a ustawy o zryczałtowanym podatku – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów o których mowa w ww. art. 6 ust. 1a tej ustawy.

Ustawodawca tym samym daje podatnikom wybór w zakresie zasad opodatkowania przychodów z najmu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczyć to będzie rzeczy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle powyższych uwag, po likwidacji działalności gospodarczej, były przedsiębiorca będzie uprawniony do rozliczania uzyskiwanych z najmu przychodów według zasad przewidzianych dla tzw. wynajmu prywatnego. Po likwidacji działalności gospodarczej przedmiotowy lokal nie będzie już z nią związany i przejdzie do majątku osobistego. W konsekwencji, prowadzący działalność gospodarczą po jej zakończeniu będzie uprawniony do dokonania wyboru opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu w oparciu o ustawę o podatku zryczałtowanym, według 8,5% stawki podatku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 459);
  2. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2032);
  3. art. 6 ust. 1a, art. 12 ust. 3 lit. 1 pkt a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj.: Dz.U. 2016 poz. 2180).

Stan prawny aktualny na dzień 16 maja 2017 r.                                                 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.