Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Delegowanie pracownika od firmy matki – zarejestrowanej na Ukrainie do firmy córki – zarejestrowanej w Polsce

Pytanie z dnia 18 kwietnia 2017

Przedstawiony problem: Delegowanie pracownika od firmy matki – zarejestrowanej na Ukrainie do firmy córki – zarejestrowanej w Polsce.

Odpowiedź na problem prawny:

Co do zasady z perspektywy prawa UE, jak i krajowego nie ma szczególnych, formalnych ograniczeń, czy zakazu delegowania od firmy – matki zarejestrowanej na Ukrainie do firmy – córki zarejestrowanej w Polsce, umożliwia to m.in. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Informujemy jednak, że udzielenie szczegółowej odpowiedzi na przedstawiony problem prawny wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl Serwis konsultacyjny nie udziela porad z zakresu prawa międzynarodowego i  obcego.

Jednakże możemy wskazać, jak wygląda kwestia delegowania pracownika z firmy matki do firmy córki na terenie RP. Zakładając, że ograniczeń w delegowaniu nie ma w prawie ukraińskim.

Polskie regulacje prawne nie stwarzają przeszkód by delegować pracowników w ramach grupy kapitałowej. Należy pamiętać, że każda z firm jest odrębnym podmiotem prawnym i w zakresie prawa pracy niezależnym pracodawcą. Jeżeli to spółka matka zatrudnia pracownika – ona jest stroną zawartej z nim umowy o pracę, choćby wykonywał on na polecenie swojego pracodawcy pracę na rzecz spółki córki np. w delegacji. Wymiana pracowników lub oddelegowanie musi być dokonana tak, aby według prawa nie budziła wątpliwości. Poniżej przedstawiamy na to trzy sposoby:

  1. właściwy pracodawca może delegować pracownika na zasadach określonych w art. 1741 kodeksu pracy, udzielając mu urlopu bezpłatnego (tzw. leasing pracowniczy) – polega to na czasowym przejściu pracownika do innego pracodawcy w celu podjęcia u niego pracy na czas określony. W tym celu pracodawcy powinni spisać porozumienie, określając w nim okres ,,leasingu’’. Warunkiem koniecznym do takiego ,,wypożyczenia’’ jest pisemna zgoda pracownika. W czasie trwania takiego urlopu (leasingu) stosunek pracy z macierzystym pracodawcą zostaje zawieszony (ale trwa nadal) - wynagrodzenie nie zostaje wypłacane, a co za tym idzie nie są odprowadzane składki ZUS za pracownika. Koniec takiego urlopu zobowiązuje pracownika do powrotu do pracy do macierzystego pracodawcy, a pracodawcę do dopuszczenia do niej.
  2. pracodawca również może zmienić pracownikowi warunki zatrudnienia np. tak aby spółce matce pracował  ½ etatu i ½ etatu w spółce córce – takie rozwiązanie wymaga uprzedniego wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy, ponieważ pracownikowi trzeba zmienić wymiar etatu i wynagrodzenie. W ten sposób pracownik będzie stroną dwóch umów o pracę. Wypowiedzenie jednej z nich nie będzie oznaczało wypowiedzenie drugiej. W każdej z nich pracownik musi mieć inny zakres obowiązków. Pracownik otrzymuje wówczas wynagrodzenia odrębnie ze spółki matki i spółki córki. Obie spółki są zobowiązane do odprowadzania składek ZUS za pracownika.
  3. pracodawca może podpisać z firmą, na rzecz której pracownik będzie świadczył pracę umowę o świadczenie usług – zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się do niej przepisy dotyczące zlecenia. Umowa o świadczenie usług jest umową cywilnoprawną zawieraną między firmą oddelegowującą pracownika i tą, u której pracę ma on świadczyć. W umowie takiej nie może znaleźć się zapis, iż spółka matka ,,wypożycza’’ pracownika X spółce córce, gdyż może wtedy wystąpić podejrzenie, że wypożyczający jest agencją pracy tymczasowej (na prowadzenie agencji pracy tymczasowej wymagane jest pozwolenie). Stosunek pracy w spółce matce trwa nadal na takich samych warunkach. Za wypłatę wynagrodzenia, opłacenie składek ZUS i rozliczenie pracownika z urzędem skarbowym jest odpowiedzialna cały czas spółka matka, która jest wykonawcą zlecenia – usługodawcą.

Jednak sprawą kluczową jest tytuł pracy przyjazdu pracownika z firmy matki do Polski i celu pracy w spółce. Każdorazowo musi być ustalane i jasno wynikać, czy jest to delegacja ze spółki ukraińskiej (służbowa) do wykonywania pracy na jej rzecz w ramach świadczenia usług przez tą spółkę, czy też pracownik ma być zatrudniany w spółce, a nie będzie świadczył pracy spółce ukraińskiej. Wówczas trzeba dopełnić obowiązków z podjęciem zatrudnienia w Polsce przez nierezydenta spoza UE. Różnie też kształtują się obowiązki ,,wizowe’’.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1829)
  4. Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemny popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1993 nr. 125 poz. 575)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.