Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Podstawa prawna wpisywana w świadectwie pracy przy wykorzystaniu przez pracownika 182 dni zwolnienia lekarskiego

Pytanie z dnia 21 kwietnia 2017

Zapytanie: Podstawa prawna wpisywana w świadectwie pracy przy wykorzystaniu przez pracownika 182 dni zwolnienia lekarskiego.

Zakładając, że przysługuje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy o pracę w związku z wykorzystaniem przez pracownika 182 dni zwolnienia lekarskiego, w związku z niezdolnością do pracy w skutek choroby, zgodnie z uprawnieniem z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ma prawo rozwiązać bez okresu wypowiedzenia, bez winy pracownika umowę z nim zawartą w poniżej określonym przypadku m.in. jeżeli niezdolność trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. przedstawia okres pobierania z tytułu niezdolności do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie, na mocy art. 92 § 1 pkt 1 k.p. przysługuje w zależności od wieku pracownika, przez 33 dni albo 14 dni. Za pozostały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy, który trwa nie dłużej niż 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. 

Podstawą prawną dla rozwiązania umowy o pracę z powyższych przyczyn jest więc art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kodeksu pracy i to on winien zostać wpisany na świadectwie pracy jako przyczyna ustania stosunku pracy.

Jeżeli pracodawca podejmie decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z powodu niezdolności pracownika do pracy uzasadnionej zwolnieniem lekarskim przez okres dłuższy niż 182 dni powinien przygotować pisemne oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy bez winy pracownika w trybie art. 53 k.p., owe oświadczenie powinno być wysłane pocztą listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Umowa o pracę zostaje rozwiązana z chwilą, gdy oświadczenie dotrze do pracownika w taki sposób, że będzie on miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Zatem tzw. zwrotka z poczty z informacją o odebraniu listu albo zwrotka, że list był dwukrotnie awizowany i nikt nie odebrał oznacza, że z tym dniem, tj. z dniem, kiedy ktoś odebrał list albo z dniem drugiego awizowania - oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę doszło do adresata i z tym dniem stosunek pracy ustaje.

W chwili gdy pracodawca podejmie informację o odbiorze przez pracownika jego oświadczenia, może wysłać świadectwo pracy wpisując jako datę ustania stosunku pracy datę odbioru przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

Pracodawca powinien pamiętać że zgodnie z art. 53§5 k.p pracownik ma prawo w miarę możliwości żądać ponownego zatrudnienia w przypadku gdy w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Stan prawny na: 24 kwietnia 2017 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.