Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Sprzedaż przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą składnika majątku z tej działalności na rzecz spółki cywilnej, której wspólnikami są małżonkowie (przy wspólności majątkowej)

Pytanie z dnia 6 marca 2017

Przedstawiony problem: Sprzedaż przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą składnika majątku z tej działalności na rzecz spółki cywilnej, której wspólnikami są małżonkowie (przy wspólności majątkowej).

Odpowiedź na problem prawny:

Kodeks cywilny nie zabrania dokonywania sprzedaży pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem. Jednakże należy pamiętać, iż spółka cywilna nie jest podmiotem prawa handlowego, a co za tym idzie nie posiada osobowości prawnej i zdolności prawnej. W związku z tym spółka cywilna, jako taka nie ma własnego mienia, a nabywane przez nią prawa wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiąc ich współwłasność łączną. Jednak to rozwiązanie może nie być optymalne chyba, że z innych przyczyn ma to urządzenie nie stanowić wkładu.

Wspólnik spółki cywilnej, który prowadzi odrębną działalność gospodarczą w ramach majątku osobistego może w ramach jej prowadzenia dokonać zarówno darowizny, jak i sprzedaży danego przedmiotu, w tym przypadku maszyny do majątku spółki cywilnej. Wtedy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie obowiązek zapłaty podatku, o ile powstanie dochód, czyli przychód będzie wyższy niż koszty jego uzyskania. Kosztem uzyskania przychodu będzie nie zamortyzowana wartość maszyny (po umorzeniach -odpisach amortyzacyjnych).

Jeżeli wspólnikami spółki cywilnej są małżonkowie to, aby nie dokonywać sprzedaży można zawrzeć umowę darowizny pomiędzy nimi. Umowa darowizny jest bezpłatnym świadczeniem na rzecz obdarowanego. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn zawarcie umowy darowizny między małżonkami nie podlega opodatkowaniu z uwagi na to, iż małżonkowie znajdują się w I grupie podatkowej.  Aby skorzystać z tego zwolnienia, należy zgłosić otrzymanie darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania  do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W takiej sytuacji najlepiej za pomocą umowy darowizny przenieść na drugiego małżonka połowę własności maszyny. Małżonek obdarowany będzie mógł wtedy wnieść tą połowę, jako swój wkład do spółki cywilnej.

Małżonkowie w trakcie trwania wspólności majątkowej mogą zawrzeć między sobą umowę darowizny:

  1. pomiędzy majątkiem osobistym jednego z małżonków a majątkiem osobistym drugiego współmałżonka
  2. pomiędzy majątkiem osobistym jednego z współmałżonków a majątkiem wspólnym (rozszerzenie wspólności majątkowej).

Nie zalecamy przekazania darowizny z majątku wspólnego do majątku osobistego. Takie przekazanie nie musi, lecz może zostać odczytane, jako podział majątku wspólnego. W okresie trwania wspólności majątkowej, samodzielne dysponowanie przez jednego małżonka majątkiem wspólnym na rzecz majątku odrębnego jest niedopuszczalne.

Więcej informacji dotyczących wspólności małżeńskiej znajduje się na stronie serwisu mikroporady.pl tutaj.

Zgodnie z art. 861 kodeksu cywilnego wspólnik może wnieść do spółki, jako wkład, prawo własności ruchomości, w tym przypadku maszynę. W takiej sytuacji stanie się ona współwłasnością łączną wszystkich wspólników.

Należy pamiętać, iż sprzedaż, o ile nie podlega VAT, to tak jak wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast wniesienie wkładu bez zmiany umowy spółki cywilnej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459),
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2015, poz. 2082)
  4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 223),

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. 2016, poz. 205) 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.