Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy umowa zlecenia zawarta ze wspólnikiem spółki z o. o. na kwotę 400 zł brutto jest prawidłowa oraz czy trzeba prowadzić rozliczenie czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia?

Pytanie z dnia 3 marca 2017

Przedstawiony problem: Czy umowa zlecenia zawarta ze wspólnikiem spółki z o. o. na kwotę 400 zł brutto jest prawidłowa oraz czy trzeba prowadzić rozliczenie czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia?

Odpowiedź na problem prawny:

W podanym stanie faktycznym umowa zlecenia może zostać zawarta ze wspólnikiem spółki z o.o. na warunkach realnej ekwiwalentności świadczeń. Natomiast ewidencjonowanie godzin czasu pracy musi wystąpić dla udokumentowania i rozliczenia  minimalnej stawki godzinowej zgodnej z obwieszczeniem  z dnia 21 września 2016 r. wynoszącej 13 zł/h.

Spółka z o. o., jako odrębny od swoich wspólników podmiot prawa może zawrzeć umowę zlecenia z innymi podmiotami, a w danym stanie faktycznym ze swoim wspólnikiem.

Jeżeli wspólnik jest członkiem zarządu umowę z nim, zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h. może zawrzeć rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wskazujemy także, iż zgodnie z art. 211 § 1 k.s.h. członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (zgody najczęściej udziela organ uprawniony do powołania zarządu)

Zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353 1 k.c.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie był sprzeczny z właściwością (naturą) tego stosunku, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia nie określają na jaki czas i wynagrodzenie umowa powinna być zawarta. Jednakże od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje stawka godzinowa dla zleceniobiorców 13 zł brutto. W związku z tym wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Umowa zlecenia może być zawarta pisemnie lub ustnie. Przepisy nie określają również terminu na jaki powinna być zawarta. Jednak udokumentowanie wykonania pracy, rachunek i rozliczenie może mieć formę pisemną. Należy pamiętać, iż dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, strony umowy zlecenia obowiązane są do określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Taka ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej  w zależności od ustaleń w firmie regulacją wewnętrzną lub między stronami w umowie (zasada swobody umów). Przykładowo ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy może być prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1578)
  3. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2015, poz. 2008)
  4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie   r. minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 934)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.