Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Założenie działalności gospodarczej (polegającej na prowadzeniu zajęć judo dla dzieci, młodzieży i dorosłych) przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pytanie z dnia 26 stycznia 2017

Przedstawiony problem: Założenie działalności gospodarczej (polegającej na prowadzeniu zajęć judo dla dzieci, młodzieży i dorosłych) przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Odpowiedź na problem prawny:

W tym przypadku, zaradnym będzie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Każda czynność, która przynosi dochód i jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, wymaga założenia działalności gospodarczej. Zobacz: jak ,,założyć’’ jednoosobową działalność gospodarczą.

Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę nie będzie w żaden sposób kolidowało z założeniem, prowadzeniem oraz otrzymywaniem dochodów z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie ma ograniczeń lub zakazów w treści stosunku prawnego (ustawą, umowa, regulamin, zakaz konkurencji). Ustawowe ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą m.in. osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym.

Przy jednoczesnym zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę oraz prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.u.s., osoba zatrudniona z tytułu umowy o pracę oraz prowadząca jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tylko z tytułu umowy o pracę. Jednakże możliwe jest złożenie wniosku o dobrowolne opłacanie tych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Tak samo wygląda sytuacja z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym (które z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę są również obowiązkowe). Sytuacja zmienia się przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które jest obowiązkowe zarówno z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynosi ona 9% podstawy wymiaru.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą należy opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wybierając, jako formę opodatkowania:

  • podatek według skali (na zasadach ogólnych) - opcja ta może być wybrana bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wybierając ten sposób opodatkowania, podatnik płaci podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania według obowiązującej skali podatkowej i jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jeżeli roczne dochody przekraczają 85 528 zł, stawka podatkowa będzie wynosić 32%. Natomiast poniżej 85 528 zł stawka będzie 18%. Sumowane będą dochody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej.
  • podatek liniowy - przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i również są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy, podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga inne dochody np. z tytułu umowy o pracę, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąże się jednak z utratą pewnych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
  • ryczałt ewidencjonowany - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. Wybór tej formy opodatkowania nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wybór tej formy opodatkowania, podobnie jak podatek liniowy wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy świadczeniu usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny ryczałt będzie wynosić 20% przychodów.

 

Patrz bliżej o wyborze formy opodatkowania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1829)
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 963), jako: u.s.u.s.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1793)
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.