Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wybór formy opodatkowania przy otwieraniu mobilnej szkoły korepetycji

Pytanie z dnia 19 stycznia 2017

Przedstawiony problem prawny: wybór formy opodatkowania przy otwieraniu mobilnej szkoły korepetycji

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1829) – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Po pierwsze, przedsiębiorca świadczący mobilne usługi z zakresu korepetycji  – tzn. z dojazdem do ucznia – będzie je opierał w szczególności na regulacjach dotyczących zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Najważniejsze obowiązki z tym związane reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Ważne jest wyjaśnienie pojęcia „lokal przedsiębiorstwa". Zgodnie z art. 2 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta jest to miejsce prowadzenia działalności gospodarczej będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej będące rzeczą ruchomą (np. pojazd), w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe. W związku z tym umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa to umowy zawierane przykładowo w domu ucznia.

W odpowiedzi na drugie pytanie, w zakresie wyboru formy opodatkowania dla tego typu działalności gospodarczej należy wskazać, że przy takiej formie działalności należy na początku ustalić czy korepetytor potraktuje osiągane z tego tytułu przychody jako:

 1. przychody z działalności wykonywanej osobiście czy
 2. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W nawiązaniu do pierwszego sposobu, brak legalnej definicji w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032) – dalej jako: Ustawa o PIT – pojęcia działalności wykonywanej osobiście z pewnością nie ułatwia wyboru.

W związku z tym, pojęcie działalności wykonywanej osobiście należy rozumieć w znaczeniu potocznym, czyli jako wykonywanie działalności bez zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia i umów o dzieło.

W drugim wypadku, Ustawa o PIT – zawiera już legalną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z którą art. 5a pkt 6 ustawy o PIT stanowi, że przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, czyli m.in. do przychodów działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT

Jeżeli podatnik udziela korepetycji w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, może rozliczyć przychody uzyskiwane w ten sposób jako przychody z działalności gospodarczej. W takim przypadku mogą wchodzić trzy sposoby opodatkowania:

 1. karta podatkowa,
 2. ryczałt ewidencjonowany,
 3. zasady ogólne.

Zobacz: Wybór formy opodatkowania 

Dodatkowo pytający zwrócił się z pytaniem jak oblicza się ZUS na umowie zlecenie przy stawkach godzinowych? ZUS należy obliczać na ogólnych zasadach, tzn.: obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pytający szukał również odpowiedzi na pytanie, czy współpracując z inną firmą trzeba za nią opłacać ZUS? Każdy przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Spółek czy Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej sam opłaca składki ZUS.

Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdują się pod linkami zamieszczonymi poniżej:

 1. Porada: Inne formy handlu w mikro i małym przedsiębiorstwie
 1. Porada: Podejmowanie działalności gospodarczej
 1. Wydatki właścicieli firm

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1829);
 2. art. 5a pkt 6Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032)
 3. art. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

Stan prawny aktualny na dzień 24 stycznia 2017 r.  

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.