Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Założenie działalności gospodarczej (polegającej na świadczeniu usług kosmetycznych) przy zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę. Jaką wybrać formę opodatkowania oraz co ze składkami ZUS?

Pytanie z dnia 19 stycznia 2017

Przedstawiony problem: Założenie działalności gospodarczej (polegającej na świadczeniu usług kosmetycznych) przy zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę. Jaką wybrać formę opodatkowania oraz co ze składkami ZUS?

Odpowiedź na problem prawny:

Świadczenie usług kosmetycznych wymaga rejestracji działalności gospodarczej przez daną osobę, ponieważ każda czynność, która przynosi dochód i jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, wymaga założenia działalności gospodarczej. Informacja, jak ,,założyć’’ jednoosobową działalność gospodarczą znajduje się tutaj.

Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę nie przeszkadza w założeniu, prowadzeniu oraz otrzymywaniu dochodów z osobiście prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie ma ograniczeń lub zakazów w treści stosunku prawnego (umowa, regulamin, zakaz konkurencji).

Przy jednoczesnym zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę oraz prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nastąpi zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.u.s., osoba zatrudniona z tytułu umowy o pracę oraz prowadząca jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą, opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tylko z tytułu umowy o pracę. Jednakże możliwe jest złożenie wniosku o dobrowolne opłacanie tych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Tak samo wygląda sytuacja z ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym (które z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę są również obowiązkowe). Sytuacja zmienia się przy ubezpieczeniu zdrowotnym, które jest obowiązkowe zarówno z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynosi ona 9% podstawy wymiaru.

Osoba zamierzająca założyć jednoosobową działalność gospodarczą nadal, będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i może wybrać zasady ogólne lub jako formę opodatkowania:

  • podatek według skali - opcja ta może być wybrana bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wybierając ten sposób opodatkowania, podatnik płaci podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania według obowiązującej skali podatkowej i jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jeżeli roczne dochody przekraczają 85 528 zł, stawka podatkowa będzie wynosić 32%. Natomiast poniżej 85 528 zł stawka będzie 18%. Sumowane będą dochody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej;
  • podatek liniowy - przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i również są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy, podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga inne dochody np. z tytułu umowy o pracę, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąże się jednak z utratą pewnych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
  • ryczałt ewidencjonowany - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. Wybór tej formy opodatkowania nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wybór tej formy opodatkowania, podobnie jak podatek liniowy wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy świadczeniu usług, w tym przypadku kosmetycznych, ryczałt będzie wynosić 8,5% przychodów.

Prowadząc osobiście działalność gospodarczą można ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie wykonywania działalności oraz jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcyPrzedsiębiorca, który opłaca podatek liniowy, bądź według skali podatkowej jest zwolniony w okresie zawieszenia działalności z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Również przy wyborze, jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności, podatnik jest zwolniony z obowiązku obliczania i wpłacania ryczałtu.

Świadczenie usług kosmetycznych powoduje obowiązek zakupy kasy fiskalnej oraz fiskalizację każdej usługi (obowiązek wydruku paragonu).

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1829)
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 963), jako: u.s.u.s.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544)
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1793)
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  6. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.