Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wycofanie majątku ze spółki jawnej do osobistego majątku wspólników pod postacią nieruchomości

Pytanie z dnia 11 stycznia 2017

Przedstawiony problem prawny: Wycofanie majątku ze spółki jawnej do osobistego majątku wspólników  pod postacią nieruchomości.

Odpowiedź na problem prawny:

Spółka jawna została uregulowana w Ustawie kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037) Art. 22 - 85 K.S.H.S

Spółka jawna jest spółką osobową, która, prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Nie jest osobą prawną lecz ma zdolność prawną i może pod swoją firmą występować w obrocie.

Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Każdy wspólnik sp. jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnik ma prawo do żądania podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika), ponadto wspólnik może żądać corocznego wypłacenia odsetek w wysokości 5 % wniesionego udziału kapitałowego.

Wypłata z zysku, o której mowa powyżej, zasadniczo dokonywana jest w gotówce. Nie ma jednak przeszkód, aby „wypłaty” czyli przeniesienia mienia dokonać w formie rzeczowej (własności rzeczy). W artykule tym odniesiemy się do podatkowych skutków "wypłaty" z zysku dokonanej poprzez przeniesienie własności nieruchomości na wspólnika spółki jawnej.

W przypadku likwidacji spółki z majątku pozyskanego przez spółkę opłacane są w pierwszej kolejności zobowiązania spółki, a następnie zabezpieczenie kwot na wypłatę zobowiązań niewymagalnych lub zobowiązań spornych.

Pozostałe zyski zakumulowane w spółce, nierozdzielone, a już opodatkowane spółki dzielone są na jej wspólników zgodnie z postanowieniami umowy spółki (gdy zachodzi brak stosownych postanowień w umowie spółki wypłacane wspólnikom są wartości zgodnie z ich udziałami), następnie wypłacana jest nadwyżka w takim stosunku w jakim uczestniczyli oni w zysku.

Przekazanie nieruchomości nastąpić może tylko na podstawie aktu notarialnego. W takiej sytuacji to na notariusza nałożony jest obowiązek złożenia wniosku o  dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Notariusz, pobiera również opłatę za wpis, którą następnie przekazuje na rachunek bankowy właściwego miejscowo względem położenia nieruchomości Sądu Rejonowego. Dokumenty w postaci wypisu aktu notarialnego zawierającego wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu (w tym wypadku uchwała wspólników), notariusz przesyła właściwemu sądowi do prowadzenia ksiąg wieczystych, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

 

Stan prawny na : 18 stycznia 2017 r. 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.