Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zwiększenie emerytury nauczycielskiej

Pytanie z dnia 7 stycznia 2017

Przedstawiony problem prawny: zwiększenie emerytury nauczycielskiej

Odpowiedź na problem prawny:

Pytający od 1999 roku jest na emeryturze nauczycielskiej, w chwili obecnej nieprzerwalnie od 3 lat prowadzi kiosk ruchu na podstawie umowy agencyjnej.

W związku z powyższym powstaje pytanie czy tego typu praca jest traktowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dalej: ZUS – jako praca, która wpłynie na zwiększenie wysokości pobieranej emerytury?

Po pierwsze, co do zasady praca zarobkowa w trakcie pobierania emerytury z ZUS może ale nie musi wpłynąć na jej wysokość. Warunkiem koniecznym do spełnienia przez osobę pracującą, pobierającą świadczenia z ZUS jest odprowadzanie składki na ubezpieczenia społeczne. Uzyskane w ten sposób zarobki mogą podnieść podstawę wymiaru emerytury, gdy wskaźnik podstawy wymiaru obliczony jest z uwzględnieniem tych zarobków i będzie wyższy od poprzedniego.

Ważne jest, aby emeryt złożył wniosek do ZUS o doliczenie stażu z tytułu wypracowania nowego okresu, np.: pracy na podstawie umowy agencyjnej. Może również złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po jej przyznaniu.

Na marginesie, na szczególną uwagę zasługuje podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38) – dalej jako: Ustawa o emeryturach i rentach.

W związku tym nowelizacji podlega Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 887) – dalej jako: FUS – jak również Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 1379) – dalej jako: KN.

Zgodnie z nowelizacją art. 25 ust. 1b Ustawy FUS stanowi, że jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę częściową lub emeryturę na podstawie przepisów np.: art. 88 KN podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w znowelizowanym art. 24 ust. 1 FUS – ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 21 Ustawy o emeryturach i rentach nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a KN oraz:

  • przed dniem wejścia w życie Ustawy o emeryturach i rentach osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy FUS, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo
  • od dnia wejścia w życie Ustawy o emeryturach i rentach do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 38;
  2. art. 24 ust. 1 art. 25 ust. 1b Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 887);
  3. art. 88 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 1379)

 

Stan prawny aktualny na dzień 12 stycznia 2017 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.