Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Rozliczenie wyjazdu zagranicznego po odbiór towaru przez „pracownika” prowadzącego działalność gospodarczą

Pytanie z dnia 9 grudnia 2016

Przedstawiony problem: Rozliczenie wyjazdu zagranicznego po odbiór towaru przez „pracownika” prowadzącego działalność gospodarczą.

Odpowiedź na problem prawny:

Zatrudniając pracownika prowadzącego działalność gospodarczą tzw. „Zatrudnianie samozatrudnianego” należy pamiętać o relacji z jaką wiąże się taki stosunek prawny.  Samozatrudnienie ma miejsce wówczas, gdy: osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko i wykonuje sama, osobiście, określone czynności na rzecz innego podmiotu w ramach prowadzonej przez siebie samodzielnie działalności gospodarczej.

Zawierając umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą pracodawca nie jest zobowiązany ani do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne takiej osoby, ani zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązkiem zleceniodawcy jest wyłącznie zapłata wynagrodzenia.

Strony umowy (przedsiębiorca zlecający daną pracę, usługę oraz wykonawca) mogą wybrać dowolną formę umowy, może to być umowa o świadczenie usług (współpracy, współdziałania), do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu (art. 750 k.c.), umowę o dzieło lub dostawy czy kontrakt menadżerski - czyli usług zarządzania projektem lub procesem.

Zatrudniany po wykonaniu pracy jest zobowiązany do wystawienia zatrudniającemu rachunku/faktury powiększonej o odpowiedni podatek VAT.

W rachunku/fakturze zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów o naliczaniu odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U.2005.165.1373) rachunek, który potwierdza dokonanie sprzedaży lub wykonanie zleconej usługi zawierać powinien:

  • imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  • datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

W koszt wykonania usługi powinny być wliczone koszty poniesione przez usługobiorcę przy wykonaniu usługi, koszty takie jak m.in. np. paliwo, papier, koszty przejazdu, czynsz- wykonawca/usługobiorca może następnie rozliczyć je w poczet kosztów prowadzonej przez siebie działalności.

Zleceniodawca powinien zaksięgować w kosztach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa rachunek/fakturę wystawioną mu przez Zleceniobiorcę jako koszty zakupu (towarów, surowców, materiałów).

Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca będzie osobno pokrywał poniesiony koszt np. przejazdu po przedłożeniu rachunku/faktury VAT to również powinno się opłacić przewóz na imię zleceniobiorcy, czyli uzyskać Fakturę na firmę zlecającego wyjazd/dokonanie odbioru towaru. 

Stan prawny na: 15 grudnia 2016 r. 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.