Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

Pytanie z dnia 18 listopada 2016

Przedstawiony problem: Zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem zatrudnionym na podstawie  umowy o pracę.

Odpowiedź na problem prawny:

Pracodawca może zawrzeć umowę cywilnoprawną, z pracownikiem zatrudnionym z tytułu umowy o pracę. Jednakże należy pamiętać, iż umowa cywilnoprawna musi dotyczyć innych rodzajowo prac, niż umowa o pracę. Umowę zlecenia od umowy o pracę odróżnia przede wszystkim brak podporządkowania pracodawcy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę, umową cywilnoprawną przy zachowaniu cech umowy o pracę.

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy, nawiązanie stosunku pracy polega na zobowiązaniu się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, jak również w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo pracy.

Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych. Powinna być zawarta w formie pisemnej i określać, co najmniej: rodzaj umowy, datę jej sporządzenia i zakończenia, wartość wynagrodzenia, charakterystykę zlecenia oraz czy zleceniobiorca będzie korzystał z praw autorskich. Umowę zlecenia zawiera się na określony czas. Zleceniodawca nie określa czasu oraz miejsca pracy zleceniobiorcy, może jedynie udzielać wskazówek, co do wykonania zlecenia. Umowa zlecenia może zostać zawarta odpłatnie, jak również nieodpłatnie. Nieodpłatność zlecenia wynikająca z umowy wymaga pozytywnego jej zastrzeżenia w umowie. Jeżeli więc zleceniobiorca podejmuje się wykonania zlecenia nieodpłatnie, należy w umowie zawrzeć zapis o jego nieodpłatności. Jeżeli w treści umowy nie ma postanowień dotyczących wynagrodzenia, nie oznacza to, że zlecenie jest  nieodpłatne. Większość przepisów dotyczących zlecenia ma zastosowanie niezależnie od tego, czy umowa jest odpłatna, czy też nie. Należy pamiętać, iż umowa zlecenia może  zostać wypowiedziana przez zleceniodawcę w każdym czasie.

Zobacz Wzór umowy zlecenia .

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2000 zł brutto. Dotyczy ono osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową dla pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, należy podzielić płacę minimalną przez ilość godzin w danym miesiącu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2017 r. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, będzie wynosić 13 zł brutto.

W zakresie społecznego członka zarządu proszę o doprecyzowanie, o  jaką jednostkę organizacyjną chodzi.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380)
  2. Ustawa z dnia 13 października 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666)
  3. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015, poz. 2008)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. 2016, poz. 1456)
  5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 934)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.