Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wybór formy opodatkowania, przy prowadzeniu działalności gospodarczej - świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, jak wcześniej z tytułu umowy o pracę

Pytanie z dnia 29 października 2016

Przedstawiony problem: Wybór formy opodatkowania, przy prowadzeniu działalności gospodarczej - świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, jak wcześniej z tytułu umowy o pracę.

Odpowiedź na problem prawny:

Co, do zasady możliwa jest zmiana formy opodatkowania, lecz w sytuacji wykonywania tych samych czynności, jako usług, co wcześniej z umowy o pracę ogranicza ten wybór.

Z podatku liniowego mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, jego stawka wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga jeszcze inne dochody, np. z umowy o pracę albo z innych źródeł, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Zaletą opodatkowania dochodów podatkiem liniowym jest stosowanie jednej stawki podatku niezależnie od tego, ile przedsiębiorca zarabia. Do fiskusa z tytułu podatku dochodowego trafia 19% od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Tak samo jak w przypadku skali progresywnej, podatnicy podatku liniowego mogą w zeznaniu rocznym rozliczać stratę czy wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne.Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. ulgi internetowej, ulgi na dzieci, w przypadku gdy jedynym źródłem przychodu jestprowadzona przez podatnika działalność gospodarcza, możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem.

Wybierając, jako formę opodatkowania, podatek liniowy, przedsiębiorca nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług o tym samym charakterze, jak praca, którą wykonywał z tytułu umowy o pracę, w tym samym roku podatkowym. Zmiana formy opodatkowania, będzie możliwa w sytuacji, gdy rachunki lub faktury będą potwierdzały inny zakres usług od tych, które wynikały ze stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód. Z możliwości płacenia podatku dochodowego - w formie ryczałtu - mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych m.in. wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. W sytuacji dokonania takiej czynności przez przedsiębiorcę traci on prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do ust. 2 ww. ustawy w przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Te ogólne zasady to opodatkowanie dochodów z działalności według skali podatkowej PIT. Stawka podatkowa wynosi 18%  przy uzyskaniu rocznego dochodu do 85 528 zł lub 32% przy rocznym dochodzie powyżej 85 528 zł.

Zatem przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, w takim samym zakresie, jakim wykonywał z tytułu umowy o pracę, może wybrać tylko opodatkowanie na zasadach ogólnych. Zmiana formy opodatkowania będzie możliwa od 1 stycznia 2017 r. do 20 stycznia 2017 r. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania można złożyć jeszcze w tym roku kalendarzowym, należy jednak w nim zaznaczyć, że zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998, poz. 144, 930),
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361)
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584)

 

Stan prawny na dzień: 4 listopada 2016 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.