Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Na podstawie jakich umów można wykonywać biżuterię w celu zarobkowym i prowadzić sklep internetowy

Pytanie z dnia 28 września 2016

Przedstawiony problem prawny : Na podstawie jakich umów można wykonywać biżuterię w celu zarobkowym i prowadzić sklep internetowy.

Odpowiedź na problem prawny:

Biżuterie w celu zarobkowym można wykonywać bądź na podstawie umowy o dzieło, bądź prowadząc indywidualną działalność gospodarczą (już jako przedsiębiorca).

Osoba wykonująca biżuterię w celu zarobkowym nie musi jednak od razu zakładać działalności gospodarczej, może wykonywać osobiście prace jako osobista o ile nie przybiera to postaci i formy działalności gospodarczej.

Działalność artystyczna jest także opodatkowana na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U 2012 poz 361 z późn. zm.) i podlegać obowiązkowemu podatkowi dochodowemu opłacanemu przez wykonawcę biżuterii do Urzędu Skarbowego (PIT 11).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi

- przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, a także

-przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane min. wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

Kryterium umożliwiającym rozróżnienie działalności wykonywanej osobiście od działalności gospodarczej jest wystąpienie  znamion działalności gospodarczej między innymi:

-rejestracja podatnika jako podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy),

-faktyczne wykonywanie działalności w celach zarobkowych,

-zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek,

-zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały) charakter działalności.

Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą działalność gospodarcza różni się od działalności wykonywanej osobiście w szczególności charakterem (zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjnoprawnie i ciągły (stały i powtarzalny).

Trzeba pamiętać między innymi że, w przypadku w którym rękodzieło jest wykonywane, fotografowane i umieszczane na stronie internetowej ze wskazaniem ceny mamy działalność zorganizowaną i zarobkową spełnia więc ona kryteria działalności gospodarczej i wymaga rejestracji.

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z rejestracją w CEiDG, zgłoszeniem w US i ZUS. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do odprowadzania składek do ZUS oraz płatności podatku dochodowego i podatku VAT (w przypadku rękodzieła)

Jeżeli nie chcemy zakładać działalności gospodarczej charakter naszej pracy forma i sposób nie może spełniać wyżej omówionych kryteriów, a wówczas rękodzieło może być sprzedawane na podstawie umowy o dzieło w ramach osobiście wykonywanej działalności artystycznej.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku podpisania umowy o dzieło nie może ono już istnieć- jego powstanie ma więc charakter przyszły, dzieło musi mieć charakter indywidualny i ściśle określony w umowie.

W przypadku umowy o dzieło to zlecający ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego do US

Podsumowując:

Przykład 1

Osoba fizyczna posiada sklep internetowy będący jej stałym źródłem utrzymania, w sklepie wystawione wykonane i sfotografowane rękodzieła oraz wskazana jest cena – Działalność spełniać będzie kryteria dla obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Przykład 2

Osoba fizyczna prowadzi swoją  stronę internetową jako artysta, fotografuje swoje prace wykonane już na zamówienie. Na stronie internetowej wskazana jest możliwość złożenia zamówienia na dzieło o indywidualnym charakterze, wykonywana działalność nie stanowi przy tym stałego źródła utrzymania, prace wykonywane są sporadycznie. – Działalność może być wykonywana na podstawie zawieranych z klientem indywidualnych umów o dzieło.

Istnieje jeszcze trzecia możliwość zatrudnienia pracownika do wykonywania rękodzieła na podstawie umowy o pracę nakładczą(tzw. chałupniczą)  uregulowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r., (Dz.U 1976 poz. 3.19 z poźn. zm.). Umowa taka powinna być zawarta na piśmie i powinna określać: rodzaj pracy, rodzaj umowy, termin rozpoczęcia pracy oraz zasady wynagrodzenia. Pracownik sam organizuje sobie czas pracy, a praca może być wykonywana w domu. Dodatkowo umowa powinna zawierać minimalną miesięczną ilość pracy, którą pracownik powinien wykonać.  W braku odmiennych postanowień pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi surowce, materiały lub inne przedmioty oraz narzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania określonej pracy.

Stan prawny na dzień: 30 września 2016 r.

 

Podstawa prawna:

-Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., (Dz. U 2012 poz. 361 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r., (Dz.U 1976 poz. 3.19 z poźn. zm.)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.