Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedawnienie roszczeń z umowy z operatorem telekomunikacyjnym

Pytanie z dnia 12 sierpnia 2016

Przedstawiony problem prawny: Przedawnienie roszczeń z umowy z operatorem telekomunikacyjnym.

Odpowiedź na problem prawny:

Przedawnienie zostało uregulowane w przepisach art. 117- 125 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2016 poz. 380) – dalej jako: KC.

Na podstawie art. 117 § 1 KC przedmiotem przedawnienia roszczeń są tylko majątkowe roszczenia cywilnoprawne.

Art. 118 KC stanowi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Przez co należy rozumieć, że roszczenia operatora telekomunikacyjnego i każdego dalszego pochodnego wierzyciela (w tym firmy windykacyjnej) przedawniają się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne, bowiem roszczenie o zapłatę rachunku/faktury za usługi telefoniczne z operatorem telekomunikacyjnym jest związane z prowadzenie działalności gospodarczej. Terminy wskazane w art. 118 KC  nie mogą być skracane, ani przedłużane przez czynność prawną o czym stanowi art. 119 KC.

Na marginesie, przewidziany w art. 751 KC dwuletni termin przedawnienia roszczeń nie będzie mógł być zastosowany, bowiem ten przepis dotyczy umów o świadczenie usług, do których mają zastosowania przepisy o zleceniu na zasadzie art. 750 KC.

Zgodnie z art. 120 § 1 bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Co oznacza, że taka regulacja wychodzi naprzeciw interesom dłużnika, gdyż zapobiega możliwości dowolnego przedłużania przez wierzyciela terminu spełnienia świadczenia poprzez zwlekanie z dokonaniem przez wierzyciela odpowiedniej czynności. Po drugie, w przypadku roszczeń o zaniechanie, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia o czym stanowi art. 120 § 2 KC.

Co ważne, zgodnie z art. 123 § 1 KC bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem (złożenie pozwu w sądzie powszechnym np.: o zapłatę) lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje jak również przez wszczęcie mediacji. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo o czym stanowi art. 124 § 1 KC.

Przykład:

Jan Nowaczek otrzymał rachunek/fakturę za usługi telefoniczne z operatorem telekomunikacyjnym z datą płatności do 10 stycznia 2000 r. Roszczenie stało się wymagalne  11 stycznia 2000 tego roku, co oznacza że ulegałoby przedawnieniu w dniu 11 stycznia 2003 r. Jednakże w dniu 15 lutego 2002 r. Jan Nowczek wysłał pismo do operatora telekomunikacyjnego, w którym wnosi o rozłożenie powstałej należności na raty. W takim przypadku pismo jego poczytuje się za uznanie roszczenia, a bieg przedawnienia ulega przerwaniu i biegnie od nowa, tj. od 15 lutego 2002 r.

Jeżeli upłynął termin przedawnienia dłużnik, w celu uchylenia się od zapłaty, musi powołać się na tę okoliczność a jeżeli pozew został złożony podnieść zarzut przedawnienia przed sądem, (np. w odpowiedzi na pozew, sprzeciwie od nakazu zapłaty). Ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje (czyli dłużnik), może jednak zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się może być ważnie dokonane dopiero po upływie terminu przedawnienia.

Skutkiem przedawnienia nie jest wygaśnięcie roszczenia. Roszczenie, bowiem nie wygasa, lecz przekształca się w tzw. roszczenie niezupełne, a zatem takie, które choć istnieje, nie może być już zasądzone ani przymusowo wyegzekwowane, jednak dłużnik może je dobrowolnie spełnić na rzecz wierzyciela.

Jeżeli powództwo firmy windykacyjnej, nabywcy wierzytelności obejmuje roszczenia, które stały się wymagalne wcześniej niż 3 lata od daty wniesienia pozwu to wystarczający będzie zarzut przedawnienia.

Jednocześnie wskazujemy, że porady E-punktu konsultacyjnego nie są poradami indywidulnymi, a jedynie mają na celu przedstawienie obowiązujących przepisów prawa dla przedstawionego zagadnienia prawnego.

Podstawa prawna:

  1. art. 117 §, art. 118, art. 119 , art. 120 § 1 i 2, art. 123 § 1, art. 124 § 1, art. 750 i art. 751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2016 poz. 380)

 

Stan prawny aktualny na dzień 19 sierpnia 2016 r.

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.