Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Podatek od nieruchomości – obiekt handlowy

Pytanie z dnia 21 lutego 2016

Przedstawiony problem prawny: podatek od nieruchomości – obiekt handlowy

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 849) – dalej jako: u.p.o.l. – podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Podatki od nieruchomości uzależnione są w szczególności od charakteru i statusu danej nieruchomości, jak również przy uwzględnieniu szczegółowych rozstrzygnięć w aktach prawa miejscowego (prawo lokalne).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 u.p.o.l. jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Co ważne, zgodnie z art. 6 ust. 13 u.p.o.l. Rada gminy określa, w drodze uchwały dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, jak również Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Jednakże jeżeli chodzi o zasadę ustalania momentu, w którym wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, to została ona sformułowana przez ustawodawcę w art. 6 ust. 4 u.p.o.l., zgodnie z którym obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości istnieje tak długo, jak długo istnieje przedmiot i tytuł opodatkowania. Na uwagę zasługuje fakt, iż katalog okoliczności wyrażonych w ustawie nie jest jednak katalogiem enumeratywnym – zamkniętym. Przykładem wygaśnięcia obowiązku podatkowego od nieruchomości są przypadki, w których obiekt budowlany ulega likwidacji lub następuje zmiana jego statutu, np.: lokal użytkowy staje się lokalem mieszkalnym. Nie obejmuje ono jednak wszystkich możliwych stanów faktycznych. Z podobnym skutkiem będziemy mieli do czynienia w przypadku zaprzestania przez podatnika korzystania z budowli, gdy jest to uzasadnione jej złym stanem technicznym, uniemożliwiającym korzystanie z niej.

Reasumując, dla zmiany stawki niezbędne jest zarówno dokonanie zmiany statusu nieruchomości, przez co należy rozumieć sposób przeznaczenia budowli / lokalu jak i faktyczne zaprzestanie określonej działalności w danym lokalu. Przede wszystkim jednak konieczne jest zapoznanie się z regulacją prawa lokalnego czyli Uchwałą Rady w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Podstawa prawna:

  1. art. 6 ust. 1, 3, 4 i 13 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 613)

Stan prawny aktualny na 26 lutego 2016 r. 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.