Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Umowa zlecenia dla pracownika

Pytanie z dnia 17 lutego 2016

Przedstawiony problem prawny: umowa zlecenia dla pracownika.

Odpowiedź na problem prawny:  

Punktem wyjścia do odpowiedzi na postawione pytanie jest przedstawienie czym jest umowa zlecenia

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121) – dalej jako: KC, a nie Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 1502) – dalej jako: KP. Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych (patrz art. 744 KC). W praktyce nie mamy do czynienia z umową zlecenia lecz o wykonywanie innych czynności niż prawne (usług), do której jedynie stosuje się przepisy KC o umowie zlecenia na podstawie art. 750 KC.

Dodatkowo, przedsiębiorca, zatrudniając zleceniobiorcę na podstawie umowy zlecenia, powinien pamiętać, iż w przypadku takiej umowy istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u, pod warunkiem, że jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń zleceniobiorcy; na marginesie należy wskazać, że w momencie przedłużania zlecenia o kolejne miesiące przez zleceniodawcę, ten nie ma obowiązku zgłaszania każdorazowo takiej sytuacji do ZUS-u, jeżeli już dokonał wcześniej zgłoszenia.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 121) każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia do składek ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia umowy zlecenie, o czym stanowi ust. 4 art. 36 omawianej ustawy.

Natomiast w myśl art. 13 pkt 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako: UPDOF – przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Zobowiązanym w tym przypadku do obliczenia i pobrania w imieniu zleceniobiorcy zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego oraz do uiszczenia w wymaganym terminie do odpowiedniego urzędu skarbowego pobranej kwoty podatku jest zleceniodawca (płatnik).

Co ważne, z uwagi na pytanie postawione przez Pytającego Ustawa nie wyklucza wskazania w ofercie zatrudnienia do kogo jest adresowana, przez co należy rozumieć, że można zastrzec, że oferta ta jest wyłącznie skierowana do osób, które nie są/ lub są studentami. Dodatkowo, w ofercie można wskazać jakie dokumenty winien okazać kandydat na pierwszym spotkaniu – co skutecznie ułatwi nam wybór potencjalnego zleceniobiorcy. 

Natomiast dla pełniejszej odpowiedzi na niniejsze zapytanie wskazujemy poniżej przydatny link odsyłający:

News: Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz z wzorami klauzul i oświadczeń)

 

Podstawa prawna:

  1. art. 744, art. 750 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121);
  2. art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 121);
  3. art. 13 pkt 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. 2012 poz. 361).

 

Stan prawny aktualny na 23 lutego 2016 r.

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.