Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

„Niczyje” udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pytanie z dnia 16 lutego 2016

Przedstawiony problem prawny: „niczyje” udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedź na problem prawny:

W przedstawionym zapytaniu stan faktyczny dotyczył spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to nie miałyby zostać objęte wszystkie udziały, a „pozostawione” 20% ewentualnie objąć mogliby w przyszłości wspólnicy, którzy wykazali stosowne zaangażowanie w działalność spółki.

Powyższa konstrukcja nie mieści się w granicach obowiązującego prawa i jest niedopuszczalna. Wskazać należy chociażby na art. 163 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) z którego wynika, iż do powstania spółki konieczne jest m.in. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Innymi słowy część kapitału spółki z. o. o. nie może zostać niepokryta i nieobjęta w rozumieniu posiadanych udziałów. Określenie liczby i wysokości udziałów, które poszczególni wspólnicy otrzymali w kapitale zakładowym, powinno być dokładnie sprecyzowane w umowie spółki. Nie bez znaczenia jest również, iż spółka z o.o. odpowiada wprawdzie całym swoim majątkiem za zobowiązania i to bez ograniczeń, jednakże wspólnicy ponoszą ryzyko do wartości wkładów wniesionych do spółki. Niedopuszczalne jest więc, aby część kapitału zakładowego nie była pokryta wkładami wspólników. Oczywiście uregulowanie w umowie jedynie objęcia 80% udziałów i ściśle związanych z tym praw i obowiązków wspólników może rodzić niepewność prawną, jeżeli nie wiąże się to z tzw. zakreśleniem „kapitału docelowego”.

Rekomendacje: Swoiste „nagrodzenie” wspólników za ich zaangażowanie w działalność spółki, może zostać jednakże uzyskane w drodze planowanego już w umowie spółki lub przeprowadzonego samodzielnie podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału może nastąpić na podstawie dotychczasowych postanowień umowy, gdy są one w tym zakresie wyraźne lub w odmiennym przypadku poprzez zmianę umowy spółki. Do podwyższenia kapitału na mocy dotychczasowych postanowień umowy wystarczające jest podjęcie stosownej uchwały bezwzględną większością głosów oddanych i wniesienie do księgi protokołów (art. 248 k.s.h.). Postanowienia umowy muszą precyzyjnie określać maksymalną wysokość podwyższonego kapitału i termin podwyższenia.

Z uwagi na to, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. może prowadzić do zmiany układu głosów na zgromadzeniu wspólników, w braku odmiennych postanowień umownych lub uchwały - obowiązuje prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia nowych udziałów w relacji do swych dotychczasowych udziałów. Prawo to należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania do jego wykonania, które rozsyła jednocześnie wspólnikom zarząd spółki. Powyższe prawo nie stanowi oczywiście obowiązku, dlatego też w sytuacji, gdy wspólnicy z niego nie skorzystają, zarząd może zaoferować objęcie udziałów osobom dowolnie wybranym również tym wspólnikom danej spółki, którzy z pierwszeństwa już skorzystali (wyr. SN z 2.6.2004 r., IV CK 449/03, MoP 2004, Nr 13, s.583).

Szczegółowo problematyka podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. omówiona została w poradzie Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa prawna:

  1. Art. 163, 260, art. 248 § 1, art. 256, art. 257 § 3, art. 259, art. 262 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013 poz. 1030)

Stan prawny aktualny na 22 lutego 2016 r.

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.