Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wynagrodzenie za umowę o pracę wraz z prowizją a podstawa wynagrodzenia, od którego odprowadza się składki do ZUS-u

Pytanie z dnia 7 października 2014

Przedstawiony problem prawny:wynagrodzenie za umowę o pracę wraz z prowizją a podstawa wynagrodzenia, od którego odprowadza się składki do ZUS-u

Odpowiedź na problem prawny:

Pracownik za wykonywanie swojej pracy powinien otrzymać wynagrodzenie, o czym stanowi Kodeks pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94) – dalej jako: kp. W umowie o pracę należy wskazać, w jaki sposób wynagrodzenie to będzie wyliczane. Pracodawca może zaproponować pracownikowi system wynagradzania stałego lub prowizyjnego, jak również stałego z prowizją. Warto powiedzieć przy tym, że obowiązujące przepisy kp. nie rozróżniają typów wynagrodzenia, siłą rzeczy nie znajdziemy w nich konkretnych regulacji systemu wynagradzania prowizyjnego. Natomiast należy przyjąć, że system prowizyjny polega na tym, iż wynagrodzenie jest uzależnione od osiągnięcia przez pracownika określonych celów lub też spełnienia innych dodatkowych kryteriów. Przykładowo, może to być konieczność osiągnięcia określonej wysokości sprzedaży w danym czasie lub zdobycia określonej liczby klientów z danego segmentu rynku. Wynagrodzenie prowizyjne przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik osiągnie założone cele.

Wynagrodzenie prowizyjne może być wypłacane co miesiąc lub też w dłuższych okresach. Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w art. 85 § 2 kp. Tak więc w przypadku, gdy wynagrodzenie prowizyjne przysługuje za okres np. trzech miesięcy lub pół roku, wypłata powinna nastąpić do dziesiątego dnia następnego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego obowiązującego dla systemu prowizyjnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1442) (dalej: u.s.u.s.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9). Na podstawie art. 4 pkt. 9 za przychód należy uznać przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy.

Przy założeniu, w przedstawionym w stanie faktycznym, iż pracownik pracuję na ½ etatu i przysługuje mu wynagrodzenie stałe oraz prowizja, należy przyjąć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako: pdof – źródłem przychodu jest stosunek pracy. Przez co należy rozumieć, że prowizja otrzymywana przez pracownika za czynności wykonywane w ramach stosunku pracy jest przychodem, od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ubezpieczenie chorobowe).

Ponadto należy pamiętać, że zasady prowizyjnego wynagradzania pracowników za wykonaną pracę powinny być określone w układach zbiorowych pracy lub – w razie braku układu – regulaminach płacowych – o czym stanowi art. 78 § 2 kp. Również umowa o pracę może zawierać postanowienia dotyczące prowizji, jeżeli strony porozumiały się co do warunków pracy i płacy zgodnie z art. 11 kp.

Podstawa prawna:

  1. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94),
  2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1442),
  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2012 poz. 361).

 

Stan prawny aktualny na dzień 14 października 2014 r.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.