Porady eksperta

Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy zawartej na okres próbny w przypadku choroby pracownika?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Zapytanie: Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia umowy zawartej na okres próbny w przypadku choroby pracownika?

Umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia dla wykonywania określonego rodzaju pracy.

Umowa o na pracę zawarta na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu na który została zawarta bądź za wypowiedzeniem.
Osoba niezdolna do wykonywania pracy w przypadku gdy pracę wcześniej wykonywała przez 30 dni jest uprawniona do otrzymywania zasiłku chorobowego. Przez pierwszy okres choroby, czyli 33 dni, pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Od 34 dnia niezdolności do pracy wypłatę świadczenia przejmuje ZUS i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy.

W przypadku choroby pracownika w czasie zatrudnienia na okres próbny, nie dochodzi do automatycznego przedłużenia zawartej umowy na okres próbny o czas choroby lub upływu czasu choroby (zwolnienia). Umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa, z upływem terminu, na jaki umowa o pracę na okres próbny została zawarta.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest umowa zawarta na okres próbny w przypadku ciąży pracownicy, jeżeli bowiem termin upływu umowy przypada po upływie 3 miesiąca ciąży - umowa ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu (art. 178. k.p)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U 2018.917)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst