Porady eksperta

Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać umowy o wykonanie usługi z osobą prowadzącą działalność gospodarczą?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Przedstawiony problem: Czy agencja pracy tymczasowej może zawierać umowy o wykonanie usługi z osobą prowadzącą działalność gospodarczą?

Odpowiedź: Tak, usługę dla Agencji może wykonywać przedsiębiorca. Jednak nie może być on kierowany na podstawie takiej umowy do wykonywania pracy tymczasowej. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, agencja pracy tymczasowej może zatrudniać pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub czas wykonywania określonej pracy.

Umowa o pracę na czas określony jest umową terminową, a termin jej obowiązywania może być wskazany przez określenie daty jej obowiązywania lub zdarzenia przyszłego pewnego. W przeciwieństwie do umów, które są zawierane z pracownikami nie tymczasowymi, jej trwałość nie zależy od długości jej trwania. Bez względu na długość jej obowiązywania, może zawierać klauzulę dopuszczającą jej wypowiedzenie.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej, której czas trwania określony jest przez czas niezbędny do wykonania pracy, jaka jest jej przedmiotem. Od umowy zawartej na czas określony różni się tym, że termin jej rozwiązania zależy od tempa wykonania zadania, którego dokładne określenie w czasie nie jest możliwe lub bardzo trudne. Nie można jej, co do zasady wypowiedzieć. W praktyce taka umowa występuje rzadko.

Pracodawca korzystający z pracy pracownika tymczasowego, nie zawiera z nim umowy (robi to agencja), tylko podpisuje kontrakt z agencją.

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik, którym zgodnie z definicją ustawową jest pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie, powinien uzgodnić z tą agencją na piśmie m.in.:

- rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

- wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

- przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,

- wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,

- miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Agencja pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych może kierować osoby niebędące jej pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)
  • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 360)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst