Porady eksperta

Brak złożonej w terminie rozliczenia podatkowego

Zapytanie: Brak złożonej w terminie rozliczenia podatkowego.

Na samym początku, informujemy, że niezłożenie w terminie rozliczenia rocznego może zostać przez urząd skarbowy potraktowane jako wykroczenie skarbowe, a na podatnika mogą zostać nałożone kary finansowe ( od 200 do 4000 zł).

Jeżeli Urząd Skarbowy nie dopatrzył się jednak Twojego zaniedbania co do terminu, w jak najszybszym terminie sporządź dokument tzw. „Czynnego żalu”.

Zgodnie z art. 16 Kodeksu Karno- Skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu.

Konstrukcja karnoskarbowego czynnego żalu po popełnieniu czynu zabronionego jest wyrazem daleko idącej koncesji, jaką ustawodawca przyznaje sprawcom przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Dokument obejmujący Czynny żal powinien zostać skierowany do Naczelnika właściwego urzędu podatkowego, a w jego treści powinieneś wskazać powody braku złożenia zeznania w terminie. Istotne jest też by jak najszybciej uregulować kwestie wpłaty zaległego podatku- do podatku. Pamiętaj, że mogą zostać naliczone odsetki, za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

Przesyłkę (list) zaadresowaną do naczelnika właściwego urzędu skarbowego należy złożyć osobiście. Wcześniej warto też przed złożeniem spłacić zaległy podatek wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi za każdy dzień zwłoki.

W dniu 15 lutego Ministerstwo Finansów zamieści nowe deklaracje podatkowe dla rozliczenia podatku za rok 2018, do tego czasu powinieneś móc pobrać wzór deklaracji podatkowej za rok 2017 w wersji PDF. Następnie należy wydrukować deklarację i wypełnioną wraz z dokumentem czynnego żalu złożyć we właściwym urzędzie skarbowym.

Jeżeli nie uda Ci się pobrać właściwej deklaracji, rekomendujemy wizytę we właściwym dla Ciebie urzędzie skarbowym, celem otrzymania wzoru deklaracji do wypełnienia.

Deklaracje możesz pobrać na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny