Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Porada: jak ograniczyć ryzyka działalności przez umowy o świadczenie usług lub ubezpieczenia

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się nieodzownie z większym lub mniejszym ryzykiem. Nieświadomość ryzyka i nieumiejętne nim zarządzanie może w dłuższej lub krótszej perspektywie zniweczyć nawet perspektywiczną i rentowną działalność gospodarczą. Przedmiotowa porada ma na celu wskazanie jak zarządzać ryzykiem i go ograniczyć samemu korzystając z umów o świadczenie usług lub ubezpieczenia, bądź w całości powierzając wyspecjalizowanej firmie.

Przedsiębiorco! Każdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się nieodzownie z istnieniem różnego rodzaju ryzyka tak gospodarczych, finansowych, handlowych, a nawet społeczno-politycznych. W celu ograniczenia skutków różnych ryzyk w prowadzonej działalności gospodarczej, ryzkiem można i należy zarządzać.

Zarządzanie ryzykiem to aktywne podejście do mogących pojawić się i pojawiających się w prowadzonej działalności gospodarczej niespodziewanych, nagłych zdarzeń, które determinują sytuację rynkową, prawną i ekonomiczną przedsiębiorcy. Na zarządzenie ryzykami składa się ich zidentyfikowanie, ocena i reagowanie, czyli uwzględnianie (inaczej sterowanie) oraz kontrola podejmowanych działań, w tym w szczególności prowadzenie monitoringu. Poniżej przedstawione zostały kroki, które należy kolejno podjąć w celu wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem przy pomocy m.in. umów o świadczenie usług i ubezpieczenia. W zależności od etapu zarządzania ryzykiem umowy te mogą mieć inny charakter.

Krok pierwszy: Zidentyfikowanie ryzyka

Identyfikację potencjalnych ryzyk można dokonać samemu przy udziale pracowników przez rozpoznanie ryzyka. W tym celu warto wykonać tzw. „listę ryzyk” i na jej podstawie ustalić, czy poszczególne ryzyka występują w prowadzonej działalności. Ustalenie może przybrać formę ankietowania poszczególnych pracowników od księgowej po sprzedawczynię, czy według ich wiedzy poszczególne ryzko istnieje i jak jest wysokie w skali od 1-10. W ramach listy ryzyk powinno uwzględnić się m.in. następujące kategorie ryzyka:

- ryzyka polityczne (np. rozwój sektora i branży);

- ryzyka regulacyjne (np. zmiana otoczenia legislacyjnego);

- ryzyka związane z działalnością organów publicznych, w tym organów nadzoru;

- ryzyka makroekonomiczne (np. inflacji, kursowe, tempa wzrostu gospodarczego);

- ryzyka związane z dostępnością niektórych wykonawców;

- ryzyka pracownicze;

- ryzyka podaży;

- ryzyka rentowności;

- ryzyka środowiskowe;

- ryzyko lokalizacyjne;

- ryzyka społeczne.

Jednakże nie zawsze taka identyfikacja będzie kompletna. Zatem w celu zidentyfikowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością warto zlecić ich rozpoznanie i ocenę osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę. W takim celu może być zawarta właśnie umowa o świadczenie specjalistycznych usług lub umowa o dzieło, tak aby na podstawie rekomendacji działań i identyfikacji wdrożyć odpowiedni program (procedurę) i umiejętnie zarządzać zidentyfikowanymi ryzykami. Należy pamiętać, że poszczególne ryzyka mogą w większym lub mniejszym zakresie determinować zasadność i kierunek prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki rozpoznaniu występujących w danym przypadku ryzyk możliwe będzie podjęcie działań, które pozwolą je ograniczyć lub w niektórych przypadkach zniwelować poszczególne ryzyka, a w konsekwencji ograniczyć straty.

Krok drugi: Analiza i ocena ryzyka

Po pierwszym zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk należy je przeanalizować i ocenić. Co więcej należy ustalić, czy ustalone ryzyka wzajemnie na siebie wpływają? Czasem próba eliminacji jednego ryzyka może doprowadzić do powstania nowych ryzyk lub eskalacji już istniejących. Identyfikacja i ocena ryzyk mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie. Zawsze natomiast na początku należy w miarę możliwości rozpoznać potencjalne ryzyka szeroko. Niektóre ryzyka nawet pośrednio mogą być związane w prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Dopiero po szerokiej analizie ryzyka należy poddać je ocenie w kontekście konkretnych warunków i możliwości przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Powierzenie analizy oceny zidentyfikowanych ryzyk podmiotom zewnętrznych uzależnione jest od kompetencji przedsiębiorcy lub zasobów wewnętrznych (kompetencji zatrudnionych pracowników).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
Pamiętaj o rozliczeniu podatku PIT za 2016

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2017 i Wyślij e-Deklarację

Program Rozlicza: PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 39

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300