Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: jak ograniczyć ryzyka działalności przez umowy o świadczenie usług lub ubezpieczenia

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się nieodzownie z większym lub mniejszym ryzykiem. Nieświadomość ryzyka i nieumiejętne nim zarządzanie może w dłuższej lub krótszej perspektywie zniweczyć nawet perspektywiczną i rentowną działalność gospodarczą. Przedmiotowa porada ma na celu wskazanie jak zarządzać ryzykiem i go ograniczyć samemu korzystając z umów o świadczenie usług lub ubezpieczenia, bądź w całości powierzając wyspecjalizowanej firmie.

Przedsiębiorco! Każdy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się nieodzownie z istnieniem różnego rodzaju ryzyka tak gospodarczych, finansowych, handlowych, a nawet społeczno-politycznych. W celu ograniczenia skutków różnych ryzyk w prowadzonej działalności gospodarczej, ryzkiem można i należy zarządzać.

Zarządzanie ryzykiem to aktywne podejście do mogących pojawić się i pojawiających się w prowadzonej działalności gospodarczej niespodziewanych, nagłych zdarzeń, które determinują sytuację rynkową, prawną i ekonomiczną przedsiębiorcy. Na zarządzenie ryzykami składa się ich zidentyfikowanie, ocena i reagowanie, czyli uwzględnianie (inaczej sterowanie) oraz kontrola podejmowanych działań, w tym w szczególności prowadzenie monitoringu. Poniżej przedstawione zostały kroki, które należy kolejno podjąć w celu wdrożenia procedury zarządzania ryzykiem przy pomocy m.in. umów o świadczenie usług i ubezpieczenia. W zależności od etapu zarządzania ryzykiem umowy te mogą mieć inny charakter.

Krok pierwszy: Zidentyfikowanie ryzyka

Identyfikację potencjalnych ryzyk można dokonać samemu przy udziale pracowników przez rozpoznanie ryzyka. W tym celu warto wykonać tzw. „listę ryzyk” i na jej podstawie ustalić, czy poszczególne ryzyka występują w prowadzonej działalności. Ustalenie może przybrać formę ankietowania poszczególnych pracowników od księgowej po sprzedawczynię, czy według ich wiedzy poszczególne ryzko istnieje i jak jest wysokie w skali od 1-10. W ramach listy ryzyk powinno uwzględnić się m.in. następujące kategorie ryzyka:

- ryzyka polityczne (np. rozwój sektora i branży);

- ryzyka regulacyjne (np. zmiana otoczenia legislacyjnego);

- ryzyka związane z działalnością organów publicznych, w tym organów nadzoru;

- ryzyka makroekonomiczne (np. inflacji, kursowe, tempa wzrostu gospodarczego);

- ryzyka związane z dostępnością niektórych wykonawców;

- ryzyka pracownicze;

- ryzyka podaży;

- ryzyka rentowności;

- ryzyka środowiskowe;

- ryzyko lokalizacyjne;

- ryzyka społeczne.

Jednakże nie zawsze taka identyfikacja będzie kompletna. Zatem w celu zidentyfikowania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością warto zlecić ich rozpoznanie i ocenę osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę. W takim celu może być zawarta właśnie umowa o świadczenie specjalistycznych usług lub umowa o dzieło, tak aby na podstawie rekomendacji działań i identyfikacji wdrożyć odpowiedni program (procedurę) i umiejętnie zarządzać zidentyfikowanymi ryzykami. Należy pamiętać, że poszczególne ryzyka mogą w większym lub mniejszym zakresie determinować zasadność i kierunek prowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki rozpoznaniu występujących w danym przypadku ryzyk możliwe będzie podjęcie działań, które pozwolą je ograniczyć lub w niektórych przypadkach zniwelować poszczególne ryzyka, a w konsekwencji ograniczyć straty.

Krok drugi: Analiza i ocena ryzyka

Po pierwszym zidentyfikowaniu potencjalnych ryzyk należy je przeanalizować i ocenić. Co więcej należy ustalić, czy ustalone ryzyka wzajemnie na siebie wpływają? Czasem próba eliminacji jednego ryzyka może doprowadzić do powstania nowych ryzyk lub eskalacji już istniejących. Identyfikacja i ocena ryzyk mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie. Zawsze natomiast na początku należy w miarę możliwości rozpoznać potencjalne ryzyka szeroko. Niektóre ryzyka nawet pośrednio mogą być związane w prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Dopiero po szerokiej analizie ryzyka należy poddać je ocenie w kontekście konkretnych warunków i możliwości przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Powierzenie analizy oceny zidentyfikowanych ryzyk podmiotom zewnętrznych uzależnione jest od kompetencji przedsiębiorcy lub zasobów wewnętrznych (kompetencji zatrudnionych pracowników).


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.