Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Formy wyłaniania reprezentacji, organizowania się mikro i małych przedsiębiorców

Formy wyłaniania reprezentacji, organizowania się mikro i małych przedsiębiorców dla potrzeb uczestnictwa w lokalnych regulacjach i dystrybucji środków UE perspektywy finansowej 2014 - 2020

1. Bardzo interesująca jest dla mikro i małych przedsiębiorców perspektywa finansowa 2014 – 2020 w zakresie środków zdecentralizowanych na województwa dla sektora MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł – Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Tylko na dwa z celów, bezpośrednio przeznaczonych dla przedsiębiorców, dotyczących ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności przewidziano prawie 16 mld euro (w ramach RPO prawie 6,5 mld). Z tego większość powinna być dostępna dla mikro i małych przedsiębiorców). Środkami tymi będzie zarządzał samorząd województwa sam przygotowując projekty w ramach poszczególnych działań. Ma to się odbywać przy konsultacjach i czynnym udziale przedsiębiorców. Dlatego też, szczególnie mikro i mali przedsiębiorcy dotychczas praktycznie marginalizowani przy rozdziale środków UE powinni zapewnić sobie właściwą reprezentację, czynne uczestnictwo i właściwy udział w dystrybucji tych środków.

2. Dostępną paletą form dla różnego stopnia organizowania się i wyłaniania reprezentacji przedsiębiorców są zarówno rozwiązania ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855), jak i ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 710) oraz ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U.1989.35.194). Są to takie formy jak: stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, izba gospodarcza, zrzeszenie handlu i usług.

3. Przy wyborze formy w jakiej można ewentualnie się zrzeszyć dla konkretnego celu, w tym przypadku dla wyboru przedstawiciela do Komitetów Monitorujących, konsultacji regionalnych programów operacyjnych, monitorowania przebiegu przetargu, konkursów, naborów wniosków, należy mieć na uwadze przede wszystkim sprawność postępowania, niskie koszty i możliwość bieżącej komunikacji, a także rozliczania wybranych przedstawicieli i reprezentantów w Komitetach .

4. Najprostszą formą, która może służyć spełnieniu powyższych celów jest stowarzyszenie zwykłe, które jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej i mogą je założyć już trzy osoby. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy, ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia, organ nadzorujący. Należy jednak pamiętać, iż stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. Środki na swoją działalność, stowarzyszenie zwykłe uzyskuje ze składek członkowskich.

5. Ponadto, stowarzyszenie zwykłe, jeżeli będzie korzystać gościnnie z siedziby u któregoś z przedsiębiorców i właściwie nie będzie potrzebować odrębnego lokalu dla działalności (adres dla doręczeń, z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do osób pełniących społecznie funkcje zarządcze) nie będzie musiało wprowadzać i pobierać składek, prowadzić ksiąg rachunkowych, o ile społeczny zarząd lub przedstawiciele wybrani do reprezentacji będą wykonywać swoje funkcje pro bono.

6. Stowarzyszenie, potocznie zwane rejestrowym, w odróżnieniu od stowarzyszenia zwykłego posiada osobowość prawną. Liczba osób mogących założyć stowarzyszenie, jest większa niż przy stowarzyszeniu zwykłym i wynosi co najmniej 15 osób. Jeśli chodzi o podmioty będące członkami, to w tym przypadku członkostwo osób prawnych nie jest całkowicie wykluczone, mogą one być bowiem wspierającym członkiem stowarzyszenia. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

7. Jeżeli z uwagi na zaangażowanie w prowadzenie własnych działalności, przedsiębiorcy nie będą mogli sami poświęcić czasu na uczestniczenia w gremiach doradczych, monitorowanie, opiniowanie projektów programów operacyjnych (w ramach działań), to wówczas mogą wybrać profesjonalnych pełnomocników, których niestety, aby móc wymagać i rozliczać, będą musieli wynagradzać. Wówczas, zajdzie potrzeba wprowadzenia składki, przy tym może to być składka jednorazowa na stworzenie budżetu dla potrzeb zapewnienia partycypacji mikro i małych przedsiębiorców w środkach programów operacyjnych UE zdecentralizowanych na województwa.

8. Jeżeli w województwie wyjątkowo funkcjonuje już choćby kilkanaście małych, ale rzeczywiście działających organizacji przedsiębiorców, zrzeszających małych i mikro przedsiębiorców takich, jak izby rzemieślnicze, stowarzyszenia kupców, zrzeszenia handlu i usług i przedsiębiorcy mogą uznać, iż te organizacje z terenu województwa, powiatów są reprezentatywne, to mogą one utworzyć związek stowarzyszeń.

9. Nie należy zapominać, iż możliwość partycypowania i wpływania na politykę regionalną daje również uczestnictwo we władzach samorządu wojewódzkiego. Przedsiębiorcy mogą w drodze wyborów samorządowych wyłonić kandydatów na radnych, reprezentujących ich interesy, utworzyć komitet wyborczy lub zgłosić kandydatów przez inny Komitet, który będzie zabiegał o głosy mikro i małych przedsiębiorców, których jest przecież we wszystkich województwach poza aglomeracjami wielkomiejskimi znacząco więcej. Sejmik województwa spełnia istotną rolę na szczeblu regionalny przyjmując akty prawa miejscowego, ustalając strategię rozwoju dla województwa i jego budżet, a w tym regulacje dla rozdziału środków z UE.

Sporządził:
adw. Jan A. Stefanowicz

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.