Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przywództwo

Wspólnicy chcąc rozpocząć prowadzenie wspólnej działalności powinni na początek zrobić szczegółowa analizę możliwych form jej podjęcia. W aktualnym stanie prawnym wspólnicy mogą wybrać z pośród spółek cywilnych i handlowych szczegółowo uregulowanych przez Ustawę Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U 2017.1577) oraz Ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U 2017.459). Po za kodeksowo unormowanymi spółkami, wspólnicy mogą się zdecydować na prowadzenie działalność w formie spółki cichej bądź zawarcie umowy o współpracy, wspólnym przedsięwzięciu wspólnej realizacji projektu, usługi lub zawarciu „konsorcjum".

W dzisiejszych czasach odnotowujemy wzrost znaczenia słowa „asertywność” . W świecie zawodowym ale też i osobistym coraz bardziej pożądane są: siła przebicia i egzekwowanie swojego.

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się nieodzownie z większym lub mniejszym ryzykiem. Nieświadomość ryzyka i nieumiejętne nim zarządzanie może w dłuższej lub krótszej perspektywie zniweczyć nawet perspektywiczną i rentowną działalność gospodarczą. Przedmiotowa porada ma na celu wskazanie jak zarządzać ryzykiem i go ograniczyć samemu korzystając z umów o świadczenie usług lub ubezpieczenia, bądź w całości powierzając wyspecjalizowanej firmie.

Akademia Liderów zaprasza do wypełnienia bezpłatnego "Europejskiego testu umiejetności przedsiębiorczych" - sprawdż swoje predyspozycje.

Sprawdź: Jakim jesteś liderem? – bezpłatny test (30 kluczowych pytań)

Test ten pomoże Ci ocenić własna pracę z punktu widzenia pięciu strategii kierowania i umożliwi określenie i realizacje Twoich własnych celów. Odpowiadając na pytania weź pod uwagę trzy ostatnie miesiące i zastanów się, w jakim stopniu opisane zachowania odpowiadają Twoim działaniom w tym zakresie.

Zapraszamy do wypełnienia testu oceniajacego zdolności do przewodzenia innym. Szczera odpowiedź na każde pytanie pomoże Ci określić, jak dalece nadajesz się do wykonywania zadań na szczeblu przewodzenia i zarządzania. Pomoże także ustalić, nad czym powinieneś jeszcze popracować.

Formy wyłaniania reprezentacji, organizowania się mikro i małych przedsiębiorców dla potrzeb uczestnictwa w lokalnych regulacjach i dystrybucji środków UE perspektywy finansowej 2014 - 2020

Przedstawione opisy pięciu strategii działań lidera tworzą wspólny trzon większości opisów stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach dobrze funkcjonujących firm. Dają one wspólny obraz oczekiwań stawianych pracownikom – liderom potrafiącym działać we współczesnej, tak szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Kierujesz firmą lub działem? Przed Tobą wiele wyzwań związanych z kierowaniem ludźmi. Niniejsza porada zawiera podstawowe fakty o kierowaniu...

U podstaw wzmożonego zainteresowania zarządzaniem leżą min. szybszy postęp techniczny, narastająca konkurencja międzynarodowa, liberalizacja rynków oraz przejęcia firm. Aby poradzić sobie w tym nowym otoczeniu, konieczne jest wprowadzenie dużych zmian, a do tego niezbędni są przywódcy.

Dzisiejszy lider to osoba, która przede wszystkim umie wyzwolić w innych ludziach zaangażowanie. Jest siedem najważniejszych działań lidera, które wywołują zaangażowanie pracowników.

Podejmowanie decyzji związane jest z procesem wyboru odpowiedniego kursu działania. Często wymaga to dokonania wyboru „najlepszej” opcji z wielu możliwych rozwiązań. Istnieje wiele rodzajów problemów decyzyjnych jednostki, przed którą stoi zadanie dokonania pojedynczego wyboru. W znaczący sposób różni się on od problemu wyboru społecznego, w który zaangażowanych jest wielu ludzi często posiadających sprzeczne interesy.

Zawodowa rola menedżera jest dziś bardziej prowokująca i wymagająca niż kiedykolwiek przedtem. Można się spodziewać, że rola nadzorujących, zarządzających i menedżerów będzie w przyszłości jeszcze bardziej bezwzględnie i zdecydowanie ukierunkowana na sprostaniu wymaganiom rzeczywistości.

Lider to przywódca, który posiada osobistą charyzmę, potrafi przekonać podwładnych do zaufania jakim ich darzy, potrafi motywować do efektywnej pracy. Oto sposoby na to, aby ludzie poszli za Tobą, jako liderem Twojej firmy

Zadanie, jakie stoją przed dzisiejszymi mikro firmami, leży dużo głębiej niż tylko jako zwrócenie uwagi na innowacyjność i rozwiązywanie problemów. Pewne cechy strukturalne mikro przedsiębiorstwa przyspieszają i zachęcają do innowacyjności, uczenia się i zmian. Cechy te różnią się od tradycyjnej struktury biurokratycznej, która została doprowadzona do „perfekcji” w poprzednim stuleciu. Dzisiaj firmy, aby były wystarczająco żywotne, musza umieć zmieniać swą strukturę. W poniższej poradzie znajdziesz odpowiedź – jak temu sprostać.

W poprzednim stuleciu przeważały opinie, ze powodzenie w realizacji funkcji lidera zależy niemal w całości od posiadania przez danego człowieka odpowiednich cech osobowościowych.

Nowe uwarunkowania dla biznesu i ich konsekwencje

Rozwój społeczny, przemysłowy i gospodarczy ostatnich lat doprowadził do rewolucji w sposobach funkcjonowania organizacji i społeczeństw. Szybkie zmiany technologiczne zwiększają potrzebę poznania lepszych sposobów uczenia się przez jednostki, organizacje i społeczeństwa tak, by nadążały one za ciągłym postępem.Tradycyjne organizacje i społeczeństwa stają w obliczu najróżniejszych trudności wtedy, kiedy starają się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Bardzo często brakuje im elastyczności w sprawnym dotrzymywaniu kroku dynamicznemu otoczeniu, ponieważ kultura wielu organizacji i społeczeństw kładzie szczególny nacisk na stabilność i bezpieczeństwo.

Pojawienie się lidera grupy jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym do uchwycenia momentem przy realizowaniu zadań w firmie czy organizacji.

Szef firmy, jako lider na pierwszej linii, potrzebuje umiejętności interpersonalnych, aby być arbitralnym w pracy z ludźmi.

Zarządzanie to nieustanna praca nad sobą, wymagająca coraz to nowszych strategii dla codziennych wyzwań. Czasem, aby znaleźć odpowiedzi wystarczy wnikliwie rozejrzeć się po świecie przyrody. 

Ten, kto czynił, jak zawsze, otrzymuje, co zawsze otrzymywał. Jeśli zatem chcemy uzyskać coś nowego, powinniśmy popierać zmiany. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że w zmieniającym się świecie działanie w sposób, w jaki zawsze się działało, nie gwarantuje nawet tych, co zwykle rezultatów. Sukcesu nie osiągną dziś grupy społeczne i zawodowe starające się działać za pomocą metod, które były skuteczne 20 lat temu.

Zło zrobi wszystko, by do nas dotrzeć.Działa sprawnie, głośno i ma pieniądze. A bohaterowie? Są rozproszeni, niezorganizowani, skromni, nie rzucają się w oczy i nie mają pieniędzy. Walka między dobrem a złem jest przerażająco nierówna.

Mikro Porady: Oto sześć podstawowych wskazówek zwiększania osiągnięć:

Mikro Porady: Pojawienie się lidera grupy jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym do uchwycenia momentem przy realizowaniu zadań w firmie czy organizacji. Każdy członek zespołu posiada potencjalne możliwości pełnienia roli lidera. Co więcej, jeszcze trudniejszym zadaniem jest zrozumienie, że w grupie jest wielu liderów, którzy dysponują wieloma unikalnymi umiejętnościami.

Mikro Porady:
Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza - Albert Einstein

Mikro Porady:

Strategie myślowe innych ludzi mogą być poznane i stosowane przez nas w różnych dziedzinach. Poznając procesy myślowe takich ludzi, jak np. Einstein, Disney, Freud czy też fikcyjnej postaci detektywa Holmesa, możemy zidentyfikować pojawienie ich umiejętności u innych. Możemy także próbować rozwijać je w sobie. Takim sposobem przybliżamy się o krok do nowych idei i wynalazków, które pomogą zrewolucjonizować świat, w którym żyjemy.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.