Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Zmiana zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przepis art. 59 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 poz. 778), znajduje odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, dokonanej w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przykładzie omawianego rozstrzygnięcia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego możecie Państwo poznać prawa i roszczenia przedsiębiorcy w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]:

Przepis art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016 poz. 778) znajduje odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, dokonanej w sposób niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stan faktyczny:

Burmistrz miasta w sytuacji zasadzenia drzewek typowo leśnych na gruntach ornych bez czyjejkolwiek wiedzy, wszczął postępowania w tej materii, działając na podstawie art. 4 i art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 poz. 778), oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) i podjął decyzję, iż przedsiębiorca Mariusz K. ma przywrócić do dnia 30 czerwca 2007 r. poprzedni sposób zagospodarowania gruntów rolnych. Uzasadnił decyzję stwierdzeniem, że właściciel dokonał samowolnego zasadzenia drzewek typowo leśnych takich jak: sosna świerk, dąb, brzoza, klon oraz jodła. Pan Mariusz K. dokonał więc bez niczyjej wiedzy zmiany sposobu użytkowania gruntu z rolnych na leśne. W ocenie organu powyższe powinno skutkować nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania na podstawie art. 59 ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pan Mariusz K. odwoływał się od tej decyzji, i podniósł, iż urządził ogród przydomowy. Podkreślał, że na omawianym gruncie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej ani też gospodarki leśnej, a przedsięwzięcie nie wymagało pozwoleń organów administracji. Burmistrz zaznaczył, że przedsiębiorca narusza interesy innych osób (właścicieli rolnych), a jego działka jest działką rolną, nie leśną czy rekreacyjną. Podniósł również, że właściciel zasiał na jej powierzchni (ponad 1 ha), drzewa typowo leśne, za tym idzie zagraża urządzeniom melioracyjnym. Według Burmistrza działanie takie jest wykroczeniem oraz samowolną modyfikacja sposobu zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r. nr 778),
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2100),
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. 2016 nr 718).

Rozstrzygane zagadnienie:

a) Czy przedsiębiorca Mariusz K. mógł bez czyjejkolwiek wiedzy zasadzić drzewka typowo leśne na gruntach ornych?

b) Czy wójt, burmistrz czy prezydent miasta może w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy przywrócenie poprzedniego zagospodarowania, w momencie gdy zmienił on sposób zagospodarowania terenu w taki sposób, który niezgodny jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Rozstrzygnięcie:

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego właściciel dokonał samowolnego w istotnym rozmiarze zasadzenia drzewek typowo leśnych takich jak: sosna świerk, dąb, brzoza, klon oraz jodła. Dokonał więc bez niczyjej wiedzy zmiany sposobu użytkowania gruntu. Skutkować to powinno nakazem przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania na podstawie art. 59 ust. 3 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc wójt (burmistrz czy prezydent miasta), mógł w drodze decyzji, nakazać przedsiębiorcy przywrócenie poprzedniego stanu sposobu zagospodarowania.[1] II OSK 6/08 - Wyrok NSA z 21 stycznia 2009 r.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.