Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Prawidłowa kwalifikacja umów

Niniejszy kazus przedstawia sposób zakwalifikowana umowy o oddanie samochodu do warsztatu samochodowego i jego naprawy. Przedstawia rozważania dotyczące tego, czy umowa ta jest umową o dzieło, czy umową o przechowanie. Dowiecie się z niego Państwo w jakim zakresie odpowiada warsztat samochodowy, w przypadku zostawienia w nim przez nas samochodu do naprawy.

Niniejszy kazus przedstawia sposób zakwalifikowana umowy o oddanie samochodu do warsztatu samochodowego i jego naprawy. Przedstawia rozważania dotyczące tego, czy umowa ta jest umową o dzieło, czy umową o przechowanie. Dowiecie się z niego Państwo w jakim zakresie odpowiada warsztat samochodowy, w przypadku zostawienia w nim przez nas samochodu do naprawy.

Umowa o oddanie samochodu do naprawy nie jest tylko umową o dzieło, w której element przechowania nie odgrywa zasadniczej roli, lecz jest to umowa mieszana, do której należy stosować przepisy umowy o dzieło i umowy przechowania.

Samochód oddany do naprawy jako całość, nie jest materiałem w rozumieniu art. 641 k.c., lecz jest przedmiotem przechowania1.

Pan Jan Sprzęgło w dniu 1 stycznia 2010  r. przekazał do naprawy swój samochód marki Opel do stacji obsługi pojazdów należącej do Moto Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie. Termin odbioru samochodu został ustalony na dzień 5 stycznia 2010 r. W związku z dobiegającą końca ważnością przeglądu okresowego, strony przesunęły termin odbioru samochody celem dokonania tegoż przeglądu na dzień 10 stycznia 2010 r. Pan Jan Sprzęgło nie zgłosił się jednak po odbiór samochodu. Próby kontaktu z Panem Janem podjęte przez pracowników serwisu zakończyły się niepowodzeniem. Pan Jan po odbiór samochodu przybył dopiero 13 stycznia 2010 r. Odbiór samochodu okazał się niemożliwy, gdyż samochodu nie było na firmowym parkingu. Po zbadaniu sprawy pracownicy serwisu zgłosili zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Samochód Pana Jana umieszczony był na ogrodzonym parkingu strzeżonym przez firmę ochroniarską, na widocznym z okien salonu miejscu. Kluczyki od samochodu przechowywane były w zamykanej na zamek szafce, która znajdowała się w  pomieszczeniu niedostępnym dla interesantów i innych osób nieuprawnionych. Towarzystwo Ubezpieczeń nie miało żadnych zastrzeżeń do stanu zabezpieczenia oddawanych do naprawy w punkcie obsługi samochodów .W tych okolicznościach uznać należy, iż strona prowadząca punkt obsługi zachowała staranność ogólnie wymaganą, co wyłącza przyjęcie, że kradzież pojazdu była następstwem okoliczności, za które spółka ponosi odpowiedzialność. Pan Jan wystąpił na drogę sądowa z powództwem, w którym domagał się  zasądzenia od strony pozwanej „Moto” Spółka z o.o. w Warszawie kwoty 260.700,- zł z odsetkami ustawowymi, jako odszkodowania za szkodę poniesioną przez powoda w następstwie kradzieży będącego jego własnością samochodu, który oddany stronie pozwanej do naprawy, został skradziony z parkingu należącego do pozwanej spółki.

Czy żądanie Pana Jana jest zasadne?

Decydujące znaczenie będzie miała tu kwalifikacja zawartej przez strony umowy, a więc czy jest to umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa przechowania czy też może umowa mieszana zawierająca w sobie elementy charakterystyczne dla różnego rodzaju umów. Jeżeli przyjęlibyśmy, że umowa zawarta przez strony jest umową o dzieło to do jej istoty nie należy czuwanie nad rzeczą. Obowiązki strony pozwanej w stosunku do powierzonego samochodu oceniać należałoby zatem  na tle art. 641 § 1 kc. Przytoczony przepis stanowi, ze niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła, tak jak i przedmiotów powierzonych do naprawy i remontu, obciąża tego kto materiały lub przedmioty dostarczył. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej niezachowaniem należytej staranności (art. 471 kc), a zatem jeżeli nie można mu przypisać zawinionego niedopełnienia obowiązków, to mimo utraty powierzonego materiału nie można mu jej przypisać (nie odpowiada za nią). Miernik należytej staranności należy zaś oceniać poprzez pryzmat unormowania art. 355 § 1 k.c., który mówi o staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, której wyznacznik stanowi zobiektywizowany wzorzec poprawnego zachowania. Natomiast podwyższonej staranności moglibyśmy domagać się od przechowawcy, który zawodowo i odpłatnie świadczy usługi w zakresie przechowania samochodu. Przechowawca dla zapewnienia odpowiedniej pieczy, w tym zabezpieczenia przed kradzieżą pojazdów, winien podejmować akty staranności świadczące o zawodowym standardzie. Tak więc w świetle powyższego Pan Jan nie odbierając samochodu w umówionym terminie 10 stycznia 2011 r. popadłby w zwłokę i z tą chwilą niebezpieczeństwo utraty materiału do wykonania dzieła przeszłoby na niego, jako na tego, kto przedmiot dostarczył.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.