Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Udzielenie urlopu pracownikowi w okresie wypowiedzenia

Przedsiębiorco,

Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia zależy od możliwości lub konieczności po stronie pracodawcy. Uprawnienie to przysługuje mu niezależnie od tego czy wypowiedzenie umowy zostało złożone przez pracodawcę czy pracownika.  W aktualnym stanie prawnym to pracodawca podejmuje decyzję,  czy przysługujące pracownikowi prawo do urlopu zostanie w momencie rozwiązania umowy zaspokojone przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, czy też na okres wypowiedzenia przypadnie czas wykorzystania urlopu w naturze. Oczywiście pracownik może składać tzw. wniosek urlopowy lub o wypłatę ekwiwalentu.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przez niego całego przysługującego mu urlopu. Przyjęta praktyka (orzecznictwo) jako „urlop’ przysługujący określa cały przysługujący pracownikowi urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia wraz z urlopem zaległym.

Urlop nabyty z dniem 1 stycznia danego roku przysługuje pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym, to oznacza że tylko w wymiarze stosunkowym do trwania zatrudnienia w danym roku, urlop zaległy udzielany jest pracownikowi w pełnym, pozostałym do wykorzystania wymiarze.

Zagadnienie prawne:

Pan Y był pracodawcą w przedsiębiorstwie zatrudniającym na podstawie umowy o pracę Pana X. Pan X był w zatrudniony przez okres 1 roku.

Pan Y był nie zadowolony z pracy wykonywanej przez swojego pracownika i złożył mu do jego rąk (osobiście) wypowiedzenie wraz z oświadczeniem o udzieleniu w okresie jego trwania zaległego i należnego pracownikowi urlopu.

Pan X odmówił wykorzystania w okresie wypowiedzenia przysługującego mu urlopu.

Przedstawiony problem prawny:

Czy pan X zgodnie z obowiązującym prawem może odmówić wykorzystania przysługującego mu urlopu w trakcie trwania okresu wypowiedzenia?

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego[1]

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, to pracodawca decyduje czy i w jakiej formie pracownikowi zostanie udzielony urlop w trakcie trwania okresu wypowiedzenia.

Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia zgodnie z art. 167 1  zależne jest wyłącznie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może być wynikiem porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Dochodzi wówczas do zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy. Jeżeli z takiej umowy nie wynika obowiązek pracownika wykorzystania urlopu w okresie nieświadczenia pracy, to pracodawca nie może pracownika zobowiązać do wykorzystania urlopu w tym okresie. Okres wypowiedzenia, należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku zaznacza także, że jeżeli pracownik nie wykorzystał w całości urlopu należnego mu za okres zatrudnienia u strony pozwanej, to ewentualnie za ten okres urlopu, związany ze stosunkiem pracy w roku wypowiedzenia, a nie udzielonym w czasie wypowiedzenia, strona pozwana powinna wypłacić mu ekwiwalent

 

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r., PK II 302/10

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.