Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Obowiązany do zapłaty podatku VAT jest wprowadzający Fakturę do obrotu, nie jej wystawca

Przedsiębiorco!

Zgodnie z poniżej Stanem faktycznym oraz prawomocnym rozstrzygnięciem Najwyższego Sądu Administracyjnego odpowiedzialnym za odprowadzenie do Urzędu Skarbowego należnego podatku jest rzeczywisty wystawca Faktury.  W przypadku wystawienia Faktury na czyjeś dane, bez jego wiedzy i zgody, widniejący na Faktury wystawca nie może zostać uznany za jej wystawcę rzeczywistego.

Stan faktyczny:

Pan M.B prowadził firmę X, która zajmowała się elektromechaniką. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług kontrolujący ustalili, że w ewidencji prowadzonej dla potrzeb rozliczenia podatku nie uwzględniono 10 faktur VAT, w których jako wystawca figuruje firma X.

W toku postępowania ustalono, że Faktury zostały wystawione bez zgody M.B.

Faktury te nie zostały ujęte w dokumentacji i ewidencjach przedłożonych kontrolującym, nie został też za nie odprowadzony do Urzędu Skarbowego właściwy podatek VAT

Brat właściciela firmy, wystawił faktury za pomocą programu komputerowego używanego w firmie, posiadały więc one taką samą szatę graficzną, i pieczątkę firmy z podpisem M.B.

Zapłata za czynności wykonane zgodnie z Fakturami nastąpiły na rachunek bankowych należący do brata M.B. Zgodnie z oświadczeniem właściciela firmy, jego brat nie został upoważniony do wystawiania jakichkolwiek faktur i podpisywania ich w jego imieniu.

M.B złożył oświadczenie, że nie realizował robót i dostaw towarów, o których mowa w przedmiotowych fakturach VAT, faktury te nie zostały przez niego zaewidencjonowane, gdyż on ich nie wystawił i żadnej z nich nie podpisał.

Brat M.B przyznał się do wystawienia faktur bez zgody i wiedzy właściciela firmy. Na podstawie wszczętego postępowania karno-skarbowego brat M.B został uznany winnym i orzeczono w stosunku do niego karę grzywny.

Zagadnienie prawne:

Kto jest rzeczywistym wystawcą faktury, a co się z tym łączy, który z braci ma obowiązek do zapłacenia należnego podatku VAT. Właściciel firmy, widniejący jako wystawca faktury, czy jej rzeczywisty wystawca, wprowadzający fakturę do obrotu tj. w tej sytuacji jego brat?

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[1]:

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał M.B zobowiązanego do zapłaty należnego podatku, jako argumentacją kierując się odpowiedzialnością za prowadzone przedsiębiorstwo i brakiem nienależytej staranności w dbałość o zabezpieczenia przedsiębiorstwa by w swoim dobrze pojętym interesie zabezpieczyć przedmiotową pieczątkę przed użyciem jej przez nieupoważnione osoby.

W opinii WSA obowiązkiem M.B jest nie tylko prawidłowe zorganizowanie, ale i nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczej. Właściciel firmy ma także obowiązek  chronić się przed skutkami nadużyć poczynionych przez osoby trzecie gdyż to on podatnik ponosi pełne ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

Rozstrzygnięcie Najwyższego Sądu Administracyjnego[2]:

NSA nie zgodził się że do zapłaty VAT faktury zobowiązany jest ten, w imieniu którego została wystawiona.

NSA przedstawił wykładnie wystawcy Faktury, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U 2017.1221) obowiązany do zapłaty podatku jest wystawca Faktury, za którego nie może zostać w tej sytuacji uznany właściciel firmy.

NSA uznało, że podmiot, który  nie wiedział o wystawieniu, nie godził się na to, nie wprowadził faktury do obrotu,  nie może być uznany za wystawcę faktury.

Za zobowiązanego do zapłaty NSA uznało brata M.B będącego rzeczywistym wystawcą faktury i podmiotem wprowadzającym ją do obiegu.

NSA zaznaczył jednakże, że w rozstrzygnięciu wzięto pod uwagę charakter indywidualny przedstawionej sytuacji,

Rozstrzygnięcie NSA jest prawomocne.

 

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt III SA/GI 1004/14

[2] Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. sygn. akt. I FSK 1459/15

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.