Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Obowiązany do zapłaty podatku VAT jest wprowadzający Fakturę do obrotu, nie jej wystawca

Przedsiębiorco!

Zgodnie z poniżej Stanem faktycznym oraz prawomocnym rozstrzygnięciem Najwyższego Sądu Administracyjnego odpowiedzialnym za odprowadzenie do Urzędu Skarbowego należnego podatku jest rzeczywisty wystawca Faktury.  W przypadku wystawienia Faktury na czyjeś dane, bez jego wiedzy i zgody, widniejący na Faktury wystawca nie może zostać uznany za jej wystawcę rzeczywistego.

Stan faktyczny:

Pan M.B prowadził firmę X, która zajmowała się elektromechaniką. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług kontrolujący ustalili, że w ewidencji prowadzonej dla potrzeb rozliczenia podatku nie uwzględniono 10 faktur VAT, w których jako wystawca figuruje firma X.

W toku postępowania ustalono, że Faktury zostały wystawione bez zgody M.B.

Faktury te nie zostały ujęte w dokumentacji i ewidencjach przedłożonych kontrolującym, nie został też za nie odprowadzony do Urzędu Skarbowego właściwy podatek VAT

Brat właściciela firmy, wystawił faktury za pomocą programu komputerowego używanego w firmie, posiadały więc one taką samą szatę graficzną, i pieczątkę firmy z podpisem M.B.

Zapłata za czynności wykonane zgodnie z Fakturami nastąpiły na rachunek bankowych należący do brata M.B. Zgodnie z oświadczeniem właściciela firmy, jego brat nie został upoważniony do wystawiania jakichkolwiek faktur i podpisywania ich w jego imieniu.

M.B złożył oświadczenie, że nie realizował robót i dostaw towarów, o których mowa w przedmiotowych fakturach VAT, faktury te nie zostały przez niego zaewidencjonowane, gdyż on ich nie wystawił i żadnej z nich nie podpisał.

Brat M.B przyznał się do wystawienia faktur bez zgody i wiedzy właściciela firmy. Na podstawie wszczętego postępowania karno-skarbowego brat M.B został uznany winnym i orzeczono w stosunku do niego karę grzywny.

Zagadnienie prawne:

Kto jest rzeczywistym wystawcą faktury, a co się z tym łączy, który z braci ma obowiązek do zapłacenia należnego podatku VAT. Właściciel firmy, widniejący jako wystawca faktury, czy jej rzeczywisty wystawca, wprowadzający fakturę do obrotu tj. w tej sytuacji jego brat?

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego[1]:

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał M.B zobowiązanego do zapłaty należnego podatku, jako argumentacją kierując się odpowiedzialnością za prowadzone przedsiębiorstwo i brakiem nienależytej staranności w dbałość o zabezpieczenia przedsiębiorstwa by w swoim dobrze pojętym interesie zabezpieczyć przedmiotową pieczątkę przed użyciem jej przez nieupoważnione osoby.

W opinii WSA obowiązkiem M.B jest nie tylko prawidłowe zorganizowanie, ale i nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczej. Właściciel firmy ma także obowiązek  chronić się przed skutkami nadużyć poczynionych przez osoby trzecie gdyż to on podatnik ponosi pełne ryzyko związane z prowadzoną przez siebie działalnością.

Rozstrzygnięcie Najwyższego Sądu Administracyjnego[2]:

NSA nie zgodził się że do zapłaty VAT faktury zobowiązany jest ten, w imieniu którego została wystawiona.

NSA przedstawił wykładnie wystawcy Faktury, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U 2017.1221) obowiązany do zapłaty podatku jest wystawca Faktury, za którego nie może zostać w tej sytuacji uznany właściciel firmy.

NSA uznało, że podmiot, który  nie wiedział o wystawieniu, nie godził się na to, nie wprowadził faktury do obrotu,  nie może być uznany za wystawcę faktury.

Za zobowiązanego do zapłaty NSA uznało brata M.B będącego rzeczywistym wystawcą faktury i podmiotem wprowadzającym ją do obiegu.

NSA zaznaczył jednakże, że w rozstrzygnięciu wzięto pod uwagę charakter indywidualny przedstawionej sytuacji,

Rozstrzygnięcie NSA jest prawomocne.

 

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt III SA/GI 1004/14

[2] Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2017 r. sygn. akt. I FSK 1459/15

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.