Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Ryczałt za nocleg kierowcy

Ryczałt za nocleg należy się każdemu kierowcy także, gdy ma zapewnione miejsce do spania w kabinie pojazdu. Ryczałt za nocleg powinien być regulowany w regulacjach wynagradzania w danym zakładzie pracy.

Art.  775 kodeksu pracy:

§  1.  Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
 

Art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców:

podróż służbowa - każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a) przewozu drogowego poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub

b) wyjazdu poza miejscowość, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu wykonania przewozu drogowego.

 

Art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006

Jeżeli kierowca dokona (sam) takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą (zakładem pracy) można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

 

Art. 8 ust. 8 umowy AETR

Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy przewidziane w projekcie konstrukcyjnym i pojazd znajduje się na postoju.

Stan faktyczny[1]: Kierowca X wniósł pozew przeciwko firmie spedycyjnej Y o zapłatę zaległych ryczałtów za noclegi z odsetkami. X pracował w firmie Y na stanowisku kierowcy TIR – ów, podróżując z towarem do różnych krajów UE. Firma w swoim regulaminie pracy zawarła postanowienie, że jeżeli kierowcy zostanie przydzielony pojazd z miejscami sypialnymi w kabinie, to nie będzie wypłacać kierowcy ryczałtu. Dlatego też w spornym okresie kierowca nie otrzymywał ryczałtu za noclegi.

Zagadnienie prawne:

Czy kierowca X może domagać się od swojego pracodawcy Y ryczałtu za noclegi, pomimo posiadania miejsca do spania w kabinie pojazdu?

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego[2]:

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, polscy pracodawcy nie mają prawa do umieszczania takich postanowień w regulaminach pracy, ponieważ kierowcy przeważnie pracują w systemie: trzy tygodnie pracy za granicą i tydzień wypoczynku w Polsce – muszą korzystać z regularnego tygodniowego wypoczynku, który nie może odbywać się w kabinie pojazdu. Chyba, że jest to wybór kierowcy i ma on w kabinie pojazdu zapewnione odpowiednie miejsca do spania i pojazd znajduje się na postoju. Jeżeli pracodawca wyda swojemu pracownikowi polecenie wyjazdu to jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów, które nie są objęte wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

Stan prawny:

Rozporządzenie UE z dnia 15 marca 2006 r., reguluje możliwość nocowania w kabinie pojazdu podczas odpoczynku dziennego lub skróconego odpoczynku tygodniowego. Zgodnie z art. 8 ust. 8 tego rozporządzenia, jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju. Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że w odpowiednio przystosowanej kabinie pojazdu dopuszczalny jest tylko dzienny okres odpoczynku i skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Art. 8 ust. 8 rozporządzenia wskazuje więc, że regularny tygodniowy okres odpoczynku powinien być wykorzystywany w hotelu, na terenie bazy lub w porównywalnym miejscu lub domu. Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów noclegu poza kabiną pojazdu, w sytuacji regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców). Jeżeli kierowca nie przedstawi swojemu pracodawcy rachunku za nocleg, rekompensatą powinien być ryczałt za nocleg.

Zdaniem Sądu Najwyższego powyższe przepisy uniemożliwiają polskim pracodawcom całkowite pominięcie w regulaminach wynagradzania – ryczałtu za nocleg, nawet w przypadku zapewnienia kierowcy pojazdu z miejscami noclegowymi.

Również art. 8 ust. 8 umowy europejskiej AETR stanowi, że jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą

można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy przewidziane w projekcie konstrukcyjnym i pojazd znajduje się na postoju.

Sąd Najwyższy uznał, że w tym stanie faktycznym ma zastosowanie  art. 775 § 1 k.p. z którego wynika, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, ponieważ cechą stosunku pracy jest ryzyko ekonomiczne pracodawcy.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, kierowca X może domagać się od swojego pracodawcy Y wypłat ryczałtu za nocleg w zagranicznej podróży służbowej pod warunkiem, że ryczałt nie jest wliczony do wynagrodzenia kierowcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108), dalej jako: k.p.
  2. Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, sporządzona w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz. U. 1999, nr. 94, poz. 1087), dalej jako: umowa AETR
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o czasie pracy kierowców (tj. Dz. U. 2012, poz. 1155)
  4. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
 

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt I PK 309/15

[2] Ibidem

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.