Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na umowie cywilnoprawnej jest obejściem przepisów o czasie pracy w nadgodzinach

Jeżeli zatrudniasz swojego pracownika poza jego czasem pracy wynikającym z umowy o pracę, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej celem wykonywania czynności tego samego rodzaju jak te, które wykonuje na podstawie umowy o pracę, to dla uniknięcia błędów przeczytaj przedstawiony przykład. Praktyka taka może zostać bowiem uznana za obejście przepisów o czasie pracy w nadgodzinach.

Stan faktyczny[1]:

Pani F. Z. była zatrudniona u „D." Sp. z o.o. na stanowisku strażnika, w pełnym wymiarze czasu pracy. Norma dobowa czasu pracy F.Z. wynosiła do 24 godzin i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w równoważnym systemie czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. F.Z. zawarła z "F." Sp. z o.o. i E Sp. z o..o (spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, podwykonawcami "D." Sp. z o.o.) umowę zlecenia na świadczenie usług ochrony mienia na czas określony. Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia Pani F.Z otrzymywała od spółek "F." i "E.", a od „D” Sp. z o.o. wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.

Pracownicy ochrony zatrudnieni przez „D” Sp. z o.o. oraz osoby świadczące pracę na rzecz  spółek „F” i „E” na podstawie umów zlecenia pracowali w takich samych mundurach, z tym samym napisem identyfikującym firmę spółki „D”, a sprzęt w postaci latarek, radiotelefonów także należał do „D” Sp. z o.o.. F.Z. sporządzała notatki, w których zapisywała łączny czas pracy na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Zagadnienie prawne:

Czy zatrudnianie pracownika poza normalnym czasem pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej do wykonywania tego samego rodzaju czynności, co podlegające świadczeniu na podstawie umowy o pracę, przez tego samego pracodawcę stanowi obejście przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych?

Rozstrzygnięcie[2]:

Zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju - co objęte stosunkami pracy - stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych, nawet gdyby pracownicy byli doraźnie zainteresowani wykonywaniem tego zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108)

Uzasadnienie rozstrzygnięcia:

Na wstępie należy wyjaśnić, iż w przedstawionym przykładzie Pani F.Z., co prawda formalnie wykonywała także usługi ochroniarskie w ramach umowy cywilnej na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej swojego pracodawcy. Jednakże to nie ta okoliczność, a więc powiązanie spółek „F” i „E” z pracodawcą – spółką „D”, zdecydowało o uznaniu, iż czynności F.Z. zostały uznane za świadczenia pracy w ramach umowy o pracę. Spółki należące o grupy spółek, z którymi dana osoba zawarła zarówno umowę o pracę i umowę zlecenia, są odrębnymi podmiotami prawnymi. Połączenie pracy wykonywanej na rzecz każdej z tych spółek przez uznanie, że umowa zlecenia została zawarta w celu obejścia prawa (art. 58 § 1 k.c.) byłoby ewentualnie możliwe przy przyjęciu konstrukcji pominięcia osobowości prawnej spółki, zwanej także konstrukcją nadużycia osobowości prawnej.

W podanym przykładzie Sąd uznał, iż Pani F.Z. nie realizowała umów zlecenia na rzecz zleceniodawców "F." Sp. z o.o. oraz "E." Sp. z o.o., lecz w tych godzinach, w których realizowała umowy zlecenia faktycznie nadal pracowała na rzecz skarżącego "D." Sp. z o.o. na podstawie łączącego strony stosunku pracy. Taka konstatacja Sądu była wynikiem rozpoznania okoliczności stanu faktycznego, a mianowicie, iż F.Z. kontaktowała się wyłącznie z przedstawicielami pracodawcy – „D” Sp. z o.o. w zakresie zawierania wszystkich umów i ich realizacji, wykonywała zadania w umundurowaniu pracodawcy w miejscu dotychczasowego świadczenia pracy w ciągłości wynikającej z grafików czasu pracy. Sąd stwierdził zatem, że wykonywane przez Panią F.Z czynności związane z dozorem obiektów, były faktycznie objęte jej obowiązkami pracowniczymi wobec „D” Sp. z o.o.. Sąd Najwyższy już w wyroku z dnia 3 czerwca 2008 r., I PK 311/07 podniósł, że czynności formalnie wykonywane na rzecz innego niż pracodawca podmiotu są wykonywaniem pracy na rzecz tego pracodawcy bowiem art. 22 § 1 i § 11 k.p. obejmuje także sytuację, w której praca odpowiadająca cechom stosunku pracy została objęta formalnie umową wiążącą jej wykonawcę z innym podmiotem niż pracodawca, na którego rzecz praca ta faktycznie była wykonywana. Z punktu widzenia art. 22 § 1 i § 11 k.p. istotne jest bowiem jedynie to, czy faktycznie była ona świadczona w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p.

Wobec powyższego, skoro Pani F.Z. wykonywała czynności dozoru, w istocie wyłącznie na rzecz spółki „D.”, to czas pracy przepracowany przez powódkę w ramach umów zlecenia stanowi nadal realizację łączącego ją ze Spółką „D” stosunku pracy, a przekroczenie nominalnego czasu pracy w każdym okresie rozliczeniowym stanowi tym samym o pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 § 1 k.p., praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Najwyższy stwierdził w przywołanej sprawie, iż F.Z. będąc związana umową o pracę z "D." Sp. z o.o. i jednocześnie umowami zlecenia ze spółkami "F." oraz "E.", na podstawie umów zlecenia wykonywała jednakowy rodzaj czynności w tym samym miejscu z formalnym tylko rozdzieleniem czasu pracy i czasu świadczenia usług. Co za tym idzie, w tej sytuacji uznał, iż zawarcie umów zlecenia zmierzało do obejścia prawa (art. 58 § 1 k.c.), w tym wypadku przepisów prawa pracy o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 1 k.p.).

 

[1] Na podstawie Wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 r., sygn. akt II PK 282/14.

[2] Na podstawie Wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2015 r. 2015 r., sygn. akt II PK 282/14.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.