Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: dobre imię przedsiębiorcy

Przedsiębiorco! Bez względu na to w jakiej formie prowadzisz działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. przedsiębiorca jednoosobowy), jako osoba prawna, bądź też jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (tzw. ułomna osoba prawna), Twoje dobra osobiste podlegają ochronie, tak jak dobra osobiste osoby fizycznej. Przepisy kodeksu cywilnego w art. 23 i art. 24 podają jedynie przykłady dóbr osobistych. W niniejszym kazusie omówimy szczegółowo czym jest dobre imię przedsiębiorcy i w jaki sposób może być naruszone.

Rozstrzygnięcie [1]:

Nazwa podmiotu gospodarczego jako czynnik identyfikujący go w obrocie i kryterium rozpoznawalności przedsiębiorcy w przestrzeni publicznej również objęta jest ochroną na zasadzie art. 23-24 KC w zw. z art. 43 KC. Jeżeli rdzeń firmy spółki kapitałowej stanowi fragment nazwy innej osoby prawnej podlega takiej samej ochronie, jak wówczas gdy występuje samodzielnie.

Stan faktyczny

Pan Marian Wojcieszek umieścił na swoim blogu internetowym następujący wpisy:

  1. PRZESTRZEGAM przez inwestorem BudididiDom Sp. z o.o wraz ze zdjęciem osiedla przedstawiającej elewację wschodnią i grafiki przedstawiającej elewację północą budowanego budynku, grafiki przedstawiającej rzut parkingu i podpis „Ta budowa jest nierozliczona”;
  2. PRZESTRZEGAM przed inwestorem BudididiDom Sp. z o.o. wraz ze zdjęciem elewacji zachodnią budowanego budynku, grafiki przedstawiającej projekt zagospodarowania osiedla i podpisem: „Ta budowa nie została rozliczona” 

BudididiDom Sp. z o.o. oraz BudididiDom Spółka z o.o. Maciej Kowalski Sp. k. wystąpiły przeciwko pozwanemu Marianowi Wojcieszkowi z pozwami, w których każda z nich domagała się zakazania pozwanemu naruszania jej dóbr osobistych poprzez nakazanie usunięcia wpisów zamieszczonych na jego blogu. Powódki ponadto domagały się od pozwanego zamieszczenia i utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na jego blogu oświadczenia o treści: „Ja, Marian Wojcieszek przepraszam BudididiDom Sp. z o.o. oraz BudididiDom Spółka z o.o. Maciej Kowalski Sp. k. za zamieszczenie na stronach internetowych informacji, które mogły wywołać nieprawdziwe i nieuzasadnione wrażenie braku solidności płatniczej tych Spółek”.

Podstawa prawna:

  1.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018, poz. 1025)

Zagadnienie:

Czy naruszenie dobrego imienia osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, członka organów bądź też osoby, której imię i nazwisko znajduje się w treści firmy przedsiębiorcy stanowi jednocześnie naruszenie dobrego imienia tego przedsiębiorcy?

Rozstrzygnięcie:

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż katalog dóbr osobistych osoby prawnej (art. 23 i art. 43 k.c.) jest nietożsamy z wykazem podobnych dóbr osoby fizycznej. Z uwagi na prowadzoną przez znaczącą część osób prawnych działalność gospodarczą szczególnego znaczenia nabiera dobre ich imię rozumiane też jako reputacja lub wizerunek. Nazwa podmiotu gospodarczego jako czynnik identyfikujący go w obrocie i kryterium rozpoznawalności przedsiębiorcy w przestrzeni publicznej również objęta jest ochroną na zasadzie art. 23-24 k.c. w zw. z art. 43 k.c. Jeżeli rdzeń firmy spółki kapitałowej stanowi fragment nazwy innej osoby prawnej (w tym wypadku spółki komandytowej) podlega takiej samej ochronie jak wówczas gdy występuje samodzielnie (w ramach nazwy spółki macierzystej).

Prezentacja oferowanych do sprzedaży mieszkań w Internecie (przy użyciu mediów elektronicznych) daje szczególnie szerokie pole do podejmowania odczuwanych przez sprzedawcę bezprawnych działań osób trzecich, które poprzez nierzetelny opis bądź krzywdzącą ocenę sprzedawcy podważają zaufanie do jego potencjalnych nabywców i dyskredytują walory oferowanego w sprzedaży produktu (mieszkań). Zainteresowany wpisujący do wyszukiwarki nazwę osiedla, firmy inwestorskiej lub deweloperskiej uzyskuje dostęp do wszystkich wpisów zawierających w sobie poszukiwane hasło. W konsekwencji docierają do niego obok treści zawierających rzetelny opis i ofertę sprzedaży również wszelkie inne, częstokroć bezprawne, komentarze i deprecjonujące oceny.

Analiza wpisów internetowych w niniejszej sprawie wskazuje, iż pozwany na swoim blogu we wpisie oznaczył inwestora - BudDom Sp. z o.o., jego siedzibę i adres, miejsce położenia realizowanej inwestycji oraz wizualizację budowanego osiedla popartą fragmentami dokumentacji projektowej, do której pozwany na dodatek nie ma praw. W konsekwencji powyższy komunikat można odczytać jako ostrzeżenie przed wskazaną firmą: BudDom Sp. z o.o., co także w równym stopniu dotyka drugą powódkę BudDom Sp. z o.o. Maciej Kowalski Sp. k.

Wydźwięk określeń: „przestrzegam”,„nierozliczona budowa” w zestawieniu z określoną kompozycją komunikatu i zastosowanymi ilustracjami w postaci zdjęć i projektów osiedla mogą sugerować, że przynajmniej część wypowiedzi dotyczy zarówno BudDom Sp. z o.o., jak i BudDom Sp. z o.o. Maciej Kowalski Sp. k. Powyższe rodzi podejrzenie nierzetelności i narusza ich dobre imię oraz markę. Obie strony powodowe prowadzą działalność w tej samej branży, zaś ich zbliżone nazwy, potęgują szkodliwość i zwiększają zasięg komentarzy.

Posługiwanie się nazwą przedsiębiorcy (lub jej czytelnym fragmentem) dla zilustrowania negatywnych zachowań bądź zjawisk może być prawnie uzasadnione wówczas gdy pozostają one w związku z faktyczną działalnością tej osoby.

Prawo do działalności gospodarczej oznacza niedopuszczalność bezprawnych zachowań ograniczających dostęp do rynku (klientów). Prezentacja treści podważających zaufanie potencjalnej klienteli do przedsiębiorcy, nie znajdujących oparcia w faktach, prowadzi do naruszenia powyższego prawa.

 

[1] Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 784/13

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.