Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: obowiązek poniesienia przez właściciela opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie

W większości miast obowiązują strefy płatnego parkowania, co oznacza, iż kierowca musi uiścić opłatę za zaparkowanie samochodu w wyznaczonych miejscach strefy płatnej. Jeżeli tego nie zrobi, to istnieje prawdopodobieństwo, iż zostanie na niego nałożona opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty podstawowej. Często zdarza się (zwłaszcza w przypadku samochodów służbowych czy dostawczych), iż kierowca, który nie uiścił opłaty za parkowanie nie jest właścicielem samochodu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie rozstrzygnął kwestię tego, kto w takiej sytuacji jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie1:

Prawidłowa wykładnia przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadnia stwierdzenie, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie egzekwowany w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obciąża właściciela (lub leasingobiorcę) pojazdu, a nie osobę, która pozostawiła pojazd w tej strefie.

Stan faktyczny:

Pan Marian Kowalski jest pracownikiem firmy meblowej Drewienko. W dniu 12 marca 2012 r. zaparkował samochód służbowy na ul. Wielkopolskiej w Szczecinie, w miejscu obowiązywania strefy płatnego parkowania. Pomimo tego nie uiścił opłaty za parkowanie i opuścił pojazd. Po powrocie za szybą znalazł dokument nakładający obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej. 

Pan Kowalski po powrocie do siedziby firmy przekazał księgowej dokument, aby ta uiściła z firmowego konta opłatę dodatkową za parkowanie, gdyż leasingobiorcą samochodu, który pozostawił na parkingu jest firma Drewienko. Jednak przedsiębiorca nie chciał tego wykonać, gdyż jego zdaniem to Pan Marian Kowalski, który kierował samochodem, powinien uiścić tę opłatę.  

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 460);
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 599).

Rozstrzygane zagadnienie:

Na kim ciąży obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie w przypadku, gdy kierowca samochodu był tylko kierującym pojazdem, a nie właścicielem?

Rozstrzygnięcie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. 

Rada gminy (miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta),  może ustalać strefę płatnego parkowania. W strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Realizacja obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie następuje poprzez wykupienie biletu opłaty jednorazowej i pozostawienie go za szybą samochodu w widocznym miejscu. 

Art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych oraz żaden inny przepis tej ustawy nie reguluje dokładnie kogo należy uważać za korzystającego z dróg publicznych. W orzecznictwie dominuje interpretacja, iż to właściciel samochodu jest korzystającym z dróg publicznych.Co prawda, z literalnego brzmienia przepisu można także wywodzić, iż korzystającym z drogi publicznej w chwili parkowania pojazdu w strefie płatnego parkowania jest osoba pozostawiająca pojazd w tej strefie (praktycznie osoba kierująca pojazdem) - gdyż jest to osoba, która posiada (a przynajmniej powinna posiadać) świadomość parkowania pojazdu w takiej strefie i praktycznie tylko ona może w tym momencie dokonać technicznej czynności dokonania opłaty poprzez nabycie biletu parkingowego. Jednak w istocie osoba taka dokonuje uiszczenia opłaty parkingowej za właściciela pojazdu, bowiem opłata ta dotyczy jego pojazdu. Także obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej, leży na właścicielu pojazdu, bowiem opłata ta obciąża jego pojazd. Właściciel pojazdu, wydając go innej osobie do używania, bierze na siebie ryzyko braku uiszczenia przez kierowcę opłaty w strefie płatnego parkowania, a tym samym ewentualnego obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.