Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Czy Nabywca firmy – przedsiębiorstwa „może domagać się od ZUS zaświadczenia o zaległościach składkowych” Zbywcy?

W niniejszym przykładzie rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego uchwałą z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt I UZP 9/11 możecie Państwo poznać sytuację dotyczącą przedsiębiorcy, który zwrócił się do ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości Przedsiębiorcy - Zbywcy przedsiębiorstwa w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 306g ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepis ten reguluje kwestię wydawania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych Zbywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na wniosek Zbywcy lub też na wniosek Nabywcy, za zgodą Zbywcy.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego:

Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za zgodą zbywającego, ZUS powinien wydać zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a powstałych do dnia nabycia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Okoliczności sporu:

Spółka złożyła wniosek o wydanie zaświadczenia, w związku z zamiarem nabycia przez spółkę od Roberta B. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowym. Wniosek ten został złożony za pisemną zgodą Roberta B.
ZUS odmówił jednak wydania zaświadczenia wskazując, że spółka nie może powoływać się na przepis art. 306g Ordynacji podatkowej jako na podstawę do domagania się wydania zaświadczenia. Organ Podatkowy podkreślił również, iż zaświadczenie informujące o stanie konta może być wydane tylko i wyłącznie na wniosek płatnika składek, ponadto na podstawie innych przepisów, bo na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 50 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Spółka złożyła więc odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Okręgowego. Sąd ten uchylił decyzję ZUS oraz nakazał wydanie spornego zaświadczenia na podstawie art. 306g Ordynacji podatkowej. Jak ocenił Sąd, Spółka miała rację domagając się omawianego zaświadczenia, ponieważ przepis art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do odpowiedniego stosowania do należności z tytułu składek m.in. do art. 112 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach.

Na podstawie art. 112 § 6 Ordynacji podatkowej, nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g. Przepis powyższy ma chronić interesy osób nabywających przedsiębiorstwa. Ochrona ta polega na zapewnieniu nabywcy możliwości świadomego podjęcia decyzji, tj. z uwzględnieniem stanu zaległości zbywającego, jak również na tym, iż nabywca nie będzie odpowiadał za zaległości zbywającego nie widniejące w zaświadczeniu.

W ocenie sądu okręgowego niepoprawne jest stanowisko, zgodnie z którym art. 112 § 6 w związku z art. 306g Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania do należności składkowych i że ustawodawca chciał wyłączyć odpowiedzialność nabywcy za składki na ubezpieczenia społeczne z art. 112 § 6, umożliwiającego ograniczenie odpowiedzialności.

ZUS złożył odwołanie od wyroku do Sądu Apelacyjnego, w którym podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

Sąd Apelacyjny rozpoznając omawianą sprawę powziął jednak wątpliwość, czy przepisy Ordynacji podatkowej mogą mieć zastosowanie, gdy nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa żąda od ZUS wydania zaświadczenia o stanie zaległości z tytułu składek na koncie zbywającego - płatnika składek, mimo, że nabywca nie należy do kręgu podmiotów wymienionych w art. 50 ust. 3 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którym ZUS udostępnia dane zgromadzona na koncie płatnika składek i skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne.

Podstawa prawna:

  • uchwała SN z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt I UZP 9/11.
  • art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1778)
  • art. 112, art. 306g ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800);
  • art. 50 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

W procesach fuzji oraz przejęć powinno się badać jakie długi pracownicze oraz podatkowe mogą przejść za tym przejmowanym zakładem pracy. Taka informacja jest niezbędna, ponieważ tak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, jak i prawo podatkowe mogą obciążyć nowego pracodawcę odpowiedzialnością za długi zbywcy ( zaległości podatkowe i w składkach ZUS).

Uzyskanie z ZUS-u zaświadczenia o zaległościach było dotąd bardzo problematyczne. Orzeczenie Sądu Najwyższego rozwiało wątpliwości jakie wywoływała kwestia możliwości żądania przez nabywców przedsiębiorstwa zaświadczenia o zaległościach zbywcy.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.