Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego? - Jakie są różnice pomiędzy kontrolą skarbową, a kontrolą celno-skarbową?

Przedsiębiorco,

od 1 marca 2017 r., w życie weszła Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r., wprowadzająca postępowanie celno-skarbowe. Wprowadzenie postępowania celno-skarbowego, zastąpiło wcześniej przeprowadzane postępowanie skarbowe.

W poniższym materiale możesz zapoznać się z różnicami we wprowadzonej w marcu kontroli celno-skarbowej w stosunku do poprzedniej kontroli skarbowej.

  • Kto prowadzi postępowanie?

Przed 1 marca 2017:

Do 1 marca 2017 r., kontrola skarbowa była prowadzona przez właściwych miejscowo według miejsca zamieszkania bądź siedziby kontrolowanego dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Kontrola ta odbywała się w formie postępowania kontrolnego w trakcie którego mogła być także przeprowadzona dodatkowo kontrola podatkowa. Schemat był odmienny od postępowania przeprowadzanego przez naczelników urzędów skarbowych.

Postępowanie prowadzone było na podstawie Ustawy o Kontroli Skarbowej z dnia 21 kwietnia 1998 r. oraz na podstawie właściwych przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Po 1 marca 2017:

Kontrola celno-skarbowa, która stosowana jest po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:KAS) przeprowadzana jest przez naczelników urzędów celno- skarbowych właściwych miejscowo na całym terytorium RP w procedurze stosowanej do postępowań przez naczelników urzędów skarbowych.

Postępowanie kontrolne celno- skarbowe prowadzone jest na podstawie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. oraz na podstawie właściwych przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  • Uprzedzenie kontrolowanego

Przed 1 marca 2017:

Zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami właściwy dyrektor urzędu kontroli skarbowej co do zasady uprzedzał kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego.

Po 1 marca 2017 r.

Kontrola celno-skarbowa przeprowadzana jest bez wcześniejszego zawiadomienia, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

  • Korekta deklaracji

Przed 1 marca 2017:

Podatnik mógł złożyć korektę złożonej przez siebie deklaracji przed wszczęciem postępowania kontrolnego

Po 1 marca 2017 r.

Podatnik może złożyć deklarację w terminie 14 dni od doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, to na kontrolującym spoczywa więc decyzja czy w ciągu 14 dni dokona ustaleń oraz poinformuje o nich kontrolowanego tak by ten mógł złożyć korektę we wskazanym 14 dniowym terminie.

  • Termin zakończenia postępowania celno-skarbowego

Przed 1 marca 2017r:

W przepisach Ustawy o kontroli Skarbowej nie znajdowała się informacją dotycząca terminu zakończenia prowadzonej w formie postępowania kontroli. Odwoływano się jedynie do przepisów ordynacji podatkowej, które wskazywały, że postępowanie kontrolne powinno zostać zakończone w terminie 2 miesięcy od jego wszczęcia.

Po zakończeniu przeprowadzonej kontroli, postępowanie kontrolne toczyło się nadal. Zanim organ kontrolujący zakończył postepowanie wyznaczał stronie 7 dniowy termin w którym strona mogła złożyć korektę deklaracji zgodnie z wynikami kontroli. W przypadku gdy kontrolowany złożył korektę deklaracji uwzględniającą ustalenia organu, bądź gdy nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości organ wdawał wynik kontroli. Jeżeli kontrolowany nie zgadzał się z ustaleniami postępowanie kontrolne kończyło się decyzją.

Po 1 marca 2017 r.

Po wejściu w życie ustawy o KAS przepisy jednoznacznie wskazują, iż kontrola powinna zostać przeprowadzona bez zbędnej zwłoki i zakończona nie później niż w terminie 3 miesięcy  od dnia jej wszczęcia. 

Kontrola celno-skarbowa kończy się wynikiem kontroli w każdym przypadku. Jeżeli we właściwym terminie kontrolowany złoży korektę swojej deklaracji bądź w trakcie kontroli nie wykazano nieprawidłowości, postępowanie podatkowe nie jest wszczynane, jeżeli korekta nie zostanie złożona bądź przeprowadzona kontrola wskaże nieprawidłowości kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe kończy wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty lub w inny sposób kończącą postępowanie.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.