Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego? - Przedsiębiorco, ważne – będziesz mógł szybciej i skuteczniej dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji!

Przedsiębiorco, ważne – będziesz mógł szybciej i skuteczniej dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji!

27 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, wdrażająca dyrektywę Unii Europejskiej 2014/104/UE. Celem ustawy jest uregulowanie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną poprzez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Przepisy ustawy będą stosowane zarówno do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, które trwało w chwili jej wejścia w życie, jak i dokonane po wejściu w życie.

Ustawa stanowi w istocie transkrypcję dyrektywy Unii Europejskiej nr 2014/104//UE z 2014 r., której celem jest zbliżenie porządków prawnych państw członkowskich UE w zakresie funkcjonowania krajowych przepisów umożliwiających poszkodowanym w wyniku naruszenia prawa konkurencji dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze cywilnoprawnej. Ustawa w szczególności reguluje sposób dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody z tytułu naruszenia prawa konkurencji, przedawnienie roszczeń, odpowiedzialność solidarną, czy ustalanie wysokości szkody.

Prawo konkurencji ma za zadanie ochronę przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców, którzy zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą sprawca naruszenia (przedsiębiorca, który dokonał naruszenia) jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek przez naruszenie prawa konkurencji, chyba że nie ponosi winy, a więc tak zwaną ekskulpacją, czyli to on może wykazać, że działanie było zawinione.  Ustawa wprowadza domnieniemanie, zgodnie z którym wszystkie naruszenia prawa konkurencji wywołują szkodę. Dlatego też, to na pozwanym przedsiębiorcy będzie spoczywał ciężar udowodnienia (ciężar dowodu), że dane naruszenie prawa konkurencji nie spowodowało szkody. Natomiast powód będzie musiał wykazać wysokość szkody oraz związek przyczynowy między naruszeniem prawa konkurencji a wystąpieniem szkody. Odpowiedzialność naruszycieli jest solidarna, co oznacza że każdy z nich odpowiada wobec poszkodowanych za całość szkody. 

Nowa ustawa nie wprowadza  instytucji przedprocesowego ujawniania dowodów. Wnioski o ujawnienie dowodów mogą być złożony przez powoda dopiero w pozwie. W związku z tym powód przed wniesieniem powództwa (i uiszczeniem od niego stosownej opłaty sądowej) powinien rozważyć, czy  będzie w stanie wykazać wysokość rzekomej szkody oraz powstania związku przyczynowego między naruszeniem a wystąpieniem szkody, za pomocą dowodów które już posiada, czy tych które będzie w stanie uzyskać w późniejszym etapie postępowania sądowego.

Sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji należą do właściwości sądów okręgowych, ale powództwo można także wytoczyć przed sąd, przed którym toczy się już postępowanie o naprawienie szkody wyrządzonej przez to samo naruszenie.

Jeżeli podstawą ustalenia odszkodowania będzie cena z innej daty niż data ustalenia odszkodowania, poszkodowanemu będą się wówczas należały również odsetki ustawowe za okres od dnia, z którego ceny stanowiły podstawę ustalenia odszkodowania, do dnia wymagalności roszczenia o naprawienie szkody.

Sądy będą umarzać postępowania zawieszone na zgodny wniosek stron w związku z podjętą próbą pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu dwóch lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Tak więc na mediację i ugodę będzie dwa lata.

Termin przedawnienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wynosi pięć lat (dotychczas wynosił trzy lata), nie rozpoczyna się on przez czas trwania naruszenia, lecz biegnie powyżej od dnia jego zaprzestania. Ponadto, bieg terminu przedawnienia będzie ulegał zawieszeniu z chwilą wszczęcia postępowania antymonopolowego przez prezesa UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Komisję Europejską albo organ ochrony konkurencji innego państwa członkowskiego UE.

W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 lipca 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (tj. Dz. U. 2017, poz. 1132)
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.