Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Analiza wyników badania

W serwisie Akademii Liderów, Fundacji dr Bogusława Federa na stronie mikroporady.pl w okresie od 28 maja do 2 lipca br. zwróciliśmy się z pytaniem skierowanym do mikro przedsiębiorców w ramach rozpoznawania barier dla prowadzenia działalności dotyczących skutków, jakie mikrofirmy mogą odczuwać w wyniku podnoszenia wysokości oficjalnego minimalnego wynagrodzenia. Respondenci mieli do wyboru jedną odpowiedź, ale mogli dokonać drugiego wyboru ponownie wysyłając odpowiedź.

Minimalne wynagrodzenie w okresie od 2010 do 2017 roku wzrosło o 51,9 procent (z 1317 zł do 2000 zł), podczas gdy średnie wynagrodzenie w sektorze mikrofirm o 28 proc. Statystyki GUS pokazują, że wysokość minimalnego wynagrodzenia jest coraz bliższa średniemu wynagrodzeniu płaconemu pracownikom zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, szczególnie w województwach o mniejszym potencjale gospodarczym. W 2015 roku średnie krajowe wynagrodzenie brutto w sektorze mikroprzedsiębiorstw wynoszące 2397 zł było wyższe o 37 procent od minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1750 zł. Zróżnicowania wojewódzkie i sektorowe średnich wynagrodzeń w mikrofirmach były znaczące. W województwie mazowieckim średnie wynagrodzenie w mikrofirmach (2874 zł) było wyższe od minimalnego o 64 proc., zaś. w województwie świętokrzyskim (2012 zł) zaledwie o 14 proc. Z kolei najwyżej opłacani pracownicy mikrofirm z sektora informatycznego (3517 zł) zarabiali dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, a ich koledzy z hoteli i gastronomii (1982 zł) tylko 13 proc. ponad minimalną płacę.

Akademia Liderów, Fundacja dr Bogusława Federa rozpoczynając pilotażowe sondy, w zakresie oddziaływania nowych regulacji i barier w działalności dla lepszego sygnalizowania problemów może prowadzić do narastania problemów z wynagradzaniem pracowników, wobec czego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rozpoznawania w zakresie. W badaniu wzięło udział 269 przedsiębiorców. Rezultaty badania wraz z niniejszym podsumowaniem zostaną przedstawione rządowi i podane do publicznej wiadomości.

Tablica: Wyniki badania ankietowego

Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa na działalność mikrofirm zatrudniających pracowników?

Liczba odpowiedzi

Liczba odpowiedzi

Wzrost minimalnego wynagrodzenia nie stanowi problemu

46

17,1%

Wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowi problem,
z tego:

223

82,9%

   Problemy z zatrudnianiem pracowników

164

61,0%

      Niemożność zatrudnienia nowych pracowników

69

25,7%

      Wymuszanie zwalniania pracowników

50

18,6%

      Utrudnianie zatrudniania kwalifikowanych pracowników

45

16,7%

   Sposoby obejścia problemu

59

21,9%

      Stosowanie inne rozwiązania

36

13,4%

      Stosowanie outsourcingu

23

8,6%

Ogółem

269

100,0%

Źródło: Ankieta przeprowadzona przez Akademię Liderów

Najważniejszym ustaleniem z badania jest to, że aż dla 82,9 proc. mikro przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli na naszą ankietę, wzrost i wysokość minimalnego wynagrodzenia stanowi problem, podczas gdy tylko 17,1 proc. respondentów jest przeciwnego zdania.

W przypadku zetknięcia się z problemem wzrostu minimalnego wynagrodzenia najpoważniejszą trudnością okazała się niemożność zatrudnienia nowych pracowników, o czym informuje co czwarty respondent. Kwestia ta stanowi niewątpliwie istotną barierę rozwoju mikrofirm, a w wielu przypadkach może prowadzić do stagnacji lub nawet ograniczania rozmiarów działalności. Jeszcze bardziej niepokojąca jest druga co do liczby udzielonych odpowiedzi informacja (18,6 proc.), że wzrost minimalnego wynagrodzenia prowadzi wprost do zwalniania pracowników. Niemożność zatrudniania wykwalifikowanych pracowników jest kolejną istotną barierą rozwojową zgłaszaną przez 16,7 proc. mikrofirm.

Przy próbach obejścia trudności, jakie sprawia mikrofirmom wzrost minimalnego wynagrodzenia stosowane są różne sposoby. Ponad jedna piąta respondentów deklaruje stosowanie różnych form obejścia problemu, z czego 65 % deklaruje tzw. inne formy, a 35 % outsourcing. Badania przeprowadzane m.in. przez GUS oraz informacje uzyskiwane od mikro przedsiębiorców przy innych okazjach pokazują, że najczęściej stosowaną praktyką jest zatrudnianie pracowników poza systemem ubezpieczeń społecznych, często w odniesieniu do części wynagrodzeń (tzw. płacenie pod stołem). W takich sytuacjach pracownik otrzymuje wynagrodzenie w dwóch częściach, pierwszej wysokości minimalnego wynagrodzenia i drugiej, poza systemem ubezpieczeń społecznych. Taka niezdrowa sytuacja wymusza na pracodawcach uzyskiwanie dochodów z tzw. szarej strefy gospodarczej. W większości przypadków dochody takie są wynikiem zaniżania obrotów.

Określonym sposobem ,,obejścia’’ kwestii wzrostu minimalnego wynagrodzenia, stosowanym przez 8,6 proc. mikrofirm, jest korzystanie z outsourcingu, czyli powierzanie dotychczasowych lub nowych zadań produkcyjnych wyspecjalizowanym firmom zamiast swoim pracownikom. Podejście to ma taką silną stronę, że racjonalizuje zatrudnienie i koszty działalności mikroprzedsiębiorstw powierzając wykonywanie pewnych czynności wyspecjalizowanym przedsiębiorcom w zakresie absolutnie niezbędnym dla ich funkcjonowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że wzrost minimalnego wynagrodzenia jest poważnym problemem dla mikrofirm zatrudniających pracowników i dla wielu z nich stanowi istotną barierę rozwojową. 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.