Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Przedsiębiorco co nowego? Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Aktualizacja przepisów wprowadził możliwość wykreślenia z rejestru VAT podatników którzy m.in.:

  • zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
  • byli zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej i pomimo istnienia tego obowiązku nie dochowały go – nie złożyły deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
  • składali przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje podatkowe do których byli zobowiązani w których nie wykazali sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
  • wystawiali faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności, czyli tzw. „puste” faktury
  • prowadząc działalność gospodarczą wiedzieli bądź mieli uzasadnione podstawy by przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

O ile w założeniu ustawodawcy są to podatnicy nie działający zgodnie z zasadami prawa, trzeba uwzględniać, iż wielokrotnie dochodzi do pomyłek bądź np. sytuacji gdy deklaracje podatnika nie docierają do urzędu skarbowego (np. wysyłane są na zły adres).

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że zgodnie z przepisami wykreślany z rejestru podatników ma być także przedsiębiorca dokonujący transakcji z  przedsiębiorcami niewidniejącymi w rejestrze VAT, w aktualnym stanie prawnym jest nie wystarczające już jedynie weryfikacja wpisania przedsiębiorcy do rejestru, powinieneś regularnie monitorować swoich kontrahentów chcąc uniknąć sankcji, które mogą zostać na Ciebie nałożone.

Wykreślenie z rejestru VAT ze względu na tryb i przyczyny budzi jednak duże wątpliwości w szczególności co do procedury niezawiadamiającej o tym podatnika. Zgodnie z przepisami organ podatkowy może wykreślić podatnika z rejestru nie zawiadamiając go o tym bez wydania decyzji bądź postanowienia. Forma ta negowana jest przez Sady Administracyjne.

W orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r. (sygn, akt I FSK 293/15)  wskazuje się, że „rozstrzygnięcie w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT czynnych, jako okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki winno nastąpić w formie decyzji, aby doszło do uzewnętrznienia działania organu w formie gwarantującej mu należytą ochronę.”

Stanowisko takie podtrzymywane jest aktualnie w najnowszych orzeczeniach sądów m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2017 r. (sygn. akt VIII Sa/Wa 640/16) stwierdzając że „W sprawach, w których następuje rozstrzygnięcie kwestii w zakresie wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT UE, czyli zachodzi okoliczność kształtująca jego prawa i obowiązki, rozstrzygnięcie sprawy powinno przybrać konkretną i określoną prawem formę, która co najmniej gwarantowałaby podatnikowi możliwość zapoznania się w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł. Oznacza to, że wykreślając podatnika z rejestru jako podatnika VAT UE organ podatkowy orzeka o prawach i obowiązkach podatnika, a zatem jego rozstrzygnięcie powinno przybrać formę decyzji.” 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.