Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego - Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Już w dniu 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie Ustawa o Zmianie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, a wraz z nią nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego przygotowana jest w ramach pakietu „100 zmian dla firm- Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.”

Nowelizacja KPA ma według projektodawcy, a więc Rządu na celu przede wszystkim:

  1. Przyspieszenie postępowań administracyjnych
  2. Wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami
  3. Zapewnienie adekwatności kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

Rząd ma zamiar skrócić czas wydłużających się postępowań. Nowelizacja KPA wprowadza kilka rozwiązań, które w założeniu powinny pozwolić szybciej uzyskać ostateczną decyzję organów administracji.

Najistotniejsze wprowadzane zmiany to m.in. :

  1. Możliwość zaskarżenia bezczynności organów bądź przewlekłości postępowania poprzez ponaglenie organu

Ponaglenie to nowy środek wprowadzany przez nowelizację KPA.

W przypadku uznania przewlekłości postępowania (czynności podejmowane przez organ są bez efektywne, pozorne)  bądź bezczynności organu (terminy regulowane przez art. 35 k.p.a), strona będzie mogła wnieść ponaglenie.

Wniosek taki wraz z aktami postępowania przekazywany jest w ciągu 7 dni przez organ prowadzący postępowanie do organu wyższego stopnia wraz jego z ustosunkowaniem,  a następnie w terminie 7 dni rozpatrywany przez organ wyższego stopnia. W przypadku stwierdzenia przez organ wyższego stopnia przewlekłości bądź bezczynności wydaje on postanowienie zobowiązujące organ do zakończenia postępowania i wyznaczenia terminu, zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych oraz podjęcie środków zapobiegawczych bądź postanowienie zarządzające niezwłoczne załatwienie sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych oraz podjęcie środków zapobiegawczych.

  1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy stanie się opcjonalny.

Aktualnie jeżeli chcemy zaskarżyć decyzje wydaną np. przez Ministra Środowiska trzeba złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, po wprowadzeniu zmian od 1 czerwca 2017 r. wniosek stanie się opcjonalna, a interesariusz będzie mógł albo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy (w terminie 14 dni od otrzymania decyzji) albo od razu wybrać drogę sądową i złożyć skargę do WSA (w terminie 30 dni od otrzymania decyzji).

  1. Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Większość decyzji administracyjnych może być skierowana do organu II instancji w formie odwołania od wydanej decyzji

Po wejściu w życie Nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w odwołaniu od decyzji organu I instancji zażądać będzie można, aby organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę – zamiast przekazywać ją do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

  1. Możliwość zrzeczenia się odwołania.

Po wejściu w życie nowelizacji, chcąc przyspieszyć prawomocność decyzji wydanej przez organ, strona będzie mogła zrzec się odwołania od decyzji poprzez złożenie odwołania od decyzji przed organem który ją wydał. Pamiętać jednakże trzeba, że zrzeczenie się możliwości odwołania powoduje niemożność zaskarżenia decyzji do WSA.

  1. Zakończenie postępowania poprzez milczącą zgodę bądź milczące załatwienie sprawy.

Nowelizacja celem przyspieszenia i uproszczenia postępowania wprowadza możliwość milczącego załatwienia sprawy. Jest to nowa forma załatwienia postępowania, która polega na „milczeniu” organu rozumiany jako brak wydania decyzji w terminie. Po upływie terminy uznaje się, że decyzja została wydana w całości uwzględniając decyzje strony.

Procedura nie będzie jednakże stosowana do każdego postępowania.

  1. Nowelizacja Ustawy ma także na celu nadanie stronom bardziej „partnerskich relacji”.

Od 1 czerwca 2017 r. możliwa będzie mediacja w postępowaniu administracyjnym (obecnie postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone dopiero, gdy sprawa trafi do WSA).

Więcej na temat mediacji administracyjnej w poradzie Alternatywne metody rozwiązywania sporów- umowa i ugoda mediacyjna

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.