Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego: Księgi przychodów i rozchodów na nowym wzorze

Przedsiębiorco!

Od 1 stycznia 2017 r. księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona wyłącznie na nowym wzorze, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to, weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2016 r.

Księga jest formą ewidencji księgowej obejmującą swoim zakresem wszystkiego rodzaju przychody (m.in. ze sprzedaży), zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty, w tym uboczne związane z tymi zakupami, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami obowiązanymi do prowadzenia księgi są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy PIT).

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wprowadził nowe wzory podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnicy, którzy przed 8 kwietnia 2016 r. założyli podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogli kontynuować jej prowadzenie według dotychczasowych wzorów, również po 8 kwietnia 2016 r. Natomiast podatnicy, którzy zakładali księgi podatkowe po 8 kwietnia 2016 r., byli zobowiązani do prowadzenia ich zgodnie z nowym wzorem.

Natomiast już od 1 stycznia 2017 roku podatnicy są zobowiązani stosować wyłącznie nowe wzory ksiąg. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących prowadzenie firmy, jak i rozpoczynających działalność w trakcie 2017 r.

Zmiana wzoru księgi związana jest m.in. z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowej ulgi podatkowej na badania i rozwój. W związku z tym wprowadzono we wzorze nową kolumnę (nr 16), przeznaczoną na tego rodzaju koszty. Przed zmianą przepisów kolumna 16 była przeznaczona do wpisywania uwag, aktualnie uwagi wpisujemy do kolumny 17. Ulga na działalność badawczo – rozwojową jest opisana w art. 26e ustawy PIT. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo – rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania. Po zakończeniu roku podatnik musi zsumować te koszty. Jeżeli dane wydatki stanowią koszty podatkowe, to należy je dodatkowo ująć w odrębnej kolumnie zgodnie z ich kwalifikacją.
Za niestosowanie nowego wzoru kodeks karny skarbowy (dalej jako: k.k.s.) nakłada karę grzywny, a prowadzona tak księga uznana będzie za wadliwą (art. 61 § 3 k.k.s.).

Art. 61 k.k.s.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązuje wzór podstawowy, który znajduje się w przedmiotowym rozporządzeniu na stronie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/467/1.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  2. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2016, poz. 2137)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (tj. Dz. U. 2014, poz. 1037)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2016, poz. 2280).
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.