Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym

1. Projektowane zmiany

Jak wynika z projektów dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są prowadzone prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Kodeksu karnego skarbowego[1] oraz, co wynika z treści zmian – również m. in. Ordynacji podatkowej. Zmiany te mają przyczynić się do ograniczenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług.

Zakładany cel ma być osiągnięty poprzez przeprowadzenie następujących m. in. zmian:

 • likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych (zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale),
 • wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną:
  • deklaracji,
  • informacji podsumowujących za okresy miesięczne

(po upublicznieniu projektu ustawy będzie możliwe ustalenie których kategorii podatników i od kiedy ta zmiana może dotyczyć; niewykluczone, iż może w pierwszej kolejności dotyczyć tych, którzy prowadzą działalność na większą skalę),

 • wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem (odwrócone – lub odwrotne obciążenie to instytucja prawa podatkowego polegająca na tym, iż obowiązek rozliczenia podatku VAT jest przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę; jej podstawą prawną jest w szczególności przepis art. 17 ust. pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznik nr 11 do tej ustawy),
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
 • doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
 • modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT (podstawowe przepisy dotyczące interpretacji indywidualnych są zawarte w art. 14a – 14s Ordynacji podatkowej, co wskazywało by na objęcie nowelizacją również i tej ustawy), oraz przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej (po upublicznieniu projektu będzie możliwe wyjaśnienie szczegółowego kierunku tych zmian i dokonanie ich oceny),
 • zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi (obecnie zgodnie z art. 62 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zgodnie z par. 2, kto fakturę lub rachunek, określone w par. 1, wystawia w sposób nierzetelny (czyli m. in. wystawia tzw. „pustą fakturę”, albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych).

 

2. Ważne!

Instrukcja co do wyboru formy opodatkowania z przystępnym wyjaśnieniem każdej z nich jest dostępna pod adresem: Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

Podstawową rzeczą jest zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej lub / i prawnopodatkowej, tak aby uniknąć naruszenia przepisów prawa podatkowego.

 

3. Skutek zmian

Dla mikro i małych przedsiębiorców szczególne znaczenie może mieć zmiana polegająca na likwidacji możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych; należy rekomendować monitoring zmian w prawie podatkowym, tak, aby - w przypadku wejścia w życie takiej zmiany – w terminie się do niej dostosować. Należy się spodziewać, iż taka zmiana zwiększy obciążenie przedsiębiorców, ponieważ będzie najprawdopodobniej oznaczać wprowadzenie obowiązku składania deklaracji i uiszczania podatków co miesiąc.

Należy także zwrócić szczególną uwagę – po upublicznieniu projektu ustawy – na cztery zmiany:

 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy,
 • rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej podatnika - jego przedstawiciela przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

przy czym szczegółowe określenie skutków zapowiedzianych zmian będzie możliwe po wyjaśnieniu w jaki sposób będzie odpowiedzialność rozszerzona oraz w jakich przypadkach,

 • modyfikację zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT oraz
 • przyznanie podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF ochrony prawnej,

przy czym należałoby zauważyć, iż w takim wypadku podatnik powinien – we własnym interesie – utrwalić, czyli wydrukować i zachować „broszurę” na której treści się oparł dokonując rozliczeń, tak, aby w przyszłości mógł się powołać na konkretny dokument – z określeniem daty pobrania / wyświetlenia go ze strony internetowej Ministerstwa Finansów[2]. Należałoby oczekiwać, iż ustawodawca rozstrzygnie w sposób jednoznaczny status broszur informacyjnych odwołujących się do stanu prawnego, który obecnie nie obowiązuje, albo ograniczy ochronę do broszur informacyjnych opartych na stanie prawnym obowiązującym dokładnie w dacie zaistnienia zdarzenia będącego źródłem zobowiązania podatkowego (zgodnie z art. 21 par. 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem:

 1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
 2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.)

Przykładowo broszura „Prawa i obowiązki podatnika – stan prawny 2014 r.”[3] jest oparta na stanie prawnym z 2014 r. Biorąc pod uwagę iż prawo podatkowe ulega wyjątkowo licznym zmianom,  stan prawny w broszurze został wskazany na konkretną dzienną datę – 1 stycznia 2014 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2017, poz. 201),
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2016, poz. 2137)
 

[2]     Aktualnie, na dzień 24 czerwca 2016 r. strona – broszury informacyjne dotyczące podatku od osób fizycznych - jest dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pit/broszury-informacyjne/2016;jsessionid=F4504D7A6B6FD9589EFBCDFA36C427FE a dotycząca ogólnych zagadnień podatkowych - http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/broszury-podatkowe/2014

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.